Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Ouders

Ouders

Wij vinden het fijn als we een goed contact hebben met de ouders. We willen graag op tijd beginnen, dus voor schooltijd vragen we u indien mogelijk alleen korte mededelingen doen. Voor gesprekken die een langere tijd in beslag nemen kunnen ouders altijd een afspraak maken met de leerkrachten.

We hebben verschillende geledingen waar één of meerdere ouders zitting in hebben. Bestuur, Activiteiten Commissie, Medezeggenschapsraad, verkeersouders, klusouders, overblijfouders. Op het eind of aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders via de nieuwsbrief te horen welke vacatures er zijn voor Activiteiten Commissie en Medezeggenschapsraad voor het volgende jaar.