St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 17-06-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Groep 1-2 naar de boerderij
- Schoolfotograaf
- Groepsindeling 2020-2021
- Personele zaken
- Toetsen einde schooljaar
- Onderwijskundige vernieuwingen
- Kikkesport
- Afval en recyclen
Belangrijke data

Vakantiedagen:
Let op: zoals in het vakantierooster aan het begin van het schooljaar al vermeld: de groepen 1 t/m 4 zijn de middagen in de laatste schoolweek (dus 6, 7 en 9 juli) vrij van school.
De zomervakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 10 juli om 12.00 uur.

Het vakantierooster voor 2020-2021 is nog niet definitief, maar wellicht is het handig (met alle uitgestelde vakanties, vouchers e.d.) om alvast te weten dat de Herfstvakantie is van 19-23 oktober, de crocusvakantie van 15-19 februari en de meivakantie van 26 april t/m 7 mei.
Houdt u er rekening mee dat u voor de twee eerste schoolweken van een nieuw schooljaar NOOIT vakantieverlof kunt aanvragen.

Op dinsdag 30 juni zal er weer een inzameling van oud-papier (ten bate van onze school!) zijn. De afgelopen keer in mei is er een recordaantal kilo's opgehaald. Blijkbaar hebben velen hun papier in maart en april bewaard. waarvoor dank!

Groep 1-2 naar de boerderij

Op vrijdag 19 juni gaan de kinderen naar de boerderijdieren kijken bij juffr. Cindy. De kinderen moeten daarvoor laarzen of oude schoenen aan en kleren die een beetje vies mogen worden. We trakteren de kinderen op drinken en wat lekkers, dus hoeven ze deze ochtend geen hapje/drankje mee te nemen.

Schoolfotograaf

De afspraak die met de schoolfoto graag was gemaakt om in april foto's te komen nemen, kon vanwege corona niet doorgaan. We konden gelukkig de afspraak verplaatsen. De fotograaf komt nu op 23 juni. De fotograaf zal alle coronavoorschriften in acht nemen. Als het weer het toelaat, worden de foto's buiten gemaakt.

Groepsindeling 2020-2021

Volgend schooljaar hebben we (ongeveer) 6 fte in te zetten. Een fte is (ongeveer) een leerkracht voor 5 schooldagen.
Omdat alle (combinatie-)groepen volgend jaar ongeveer even groot zijn, is er besloten het beschikbare personeel zo eerlijk mogelijk over de groepen te verdelen. Bij die verdeling proberen we ook zo veel mogelijk te vermijden dat kinderen met veel wisselingen van leerkrachten te maken krijgen en ook dat de kinderen niet veel jaren dezelfde leerkracht krijgen. Toch is dit in een relatief kleine school soms onvermijdelijk. Wij rekenen daarbij op uw begrip.
We werken volgend schooljaar met als basis 4 combinatiegroepen: gr. 1-2,  groep 3-4,  groep 5-6 en groep 7-8.
Door aan elke groep 2 leerkrachten te koppelen die samen meer dan een weektaak hebben, is het mogelijk om elke groep ongeveer twee dagen af te splitsen. Op die twee dagen zitten de kinderen dus in een ‘ enkele’ groep van 10 tot 15 leerlingen. Op de dagen dat de groepen wel in combinatie zitten, is voor die groep een deel van de dag de klassenassistent (juffr. Cindy) als ondersteuning beschikbaar.

 

Mandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2

Juffr. Ineke

Juffr. Marleen juffr. Ineke

Juffr. Marleen  juffr. Ineke

Juffr. Marleen

Juffr. Marlies

 

Juffr. Cindy

 

 

Juffr Cindy

Juffr. Cindy

Groep 3-4

Juffr. Corinda juffr. Marlies

Juffr. Corinda

Juffr. Corinda

Juffr. Corinda  juffr. Marlies

Juffr. Corinda

 

 

Juffr. Cindy

Juffr. Cindy

 

 

Groep 5-6

Juffr. Bianca juffr. Karina

Juffr. Bianca

Juffr. Bianca

Juffr. Karina

Juffr. Karina

 

 

Juffr. Cindy

Juffr. Cindy

 

Juffr. Cindy

Groep 7-8

Juffr. Dorien

Juffr. Dorien juffr. Mirjam

Juffr. Dorien  juffr. Mirjam

Juffr. Mirjam

Juffr. Mirjam

 

Juffr. Cindy

 

 

Juffr. Cindy

 

 

Personele zaken

Juffr. Ineke viert deze maand haar jubileum 40 jaar onderwijs. Dat is een hele tijd en het is onvoorstelbaar hoeveel het onderwijs in 40 jaar veranderd is; daar kan zij over meepraten!
We feliciteren haar met dit jubileum en wensen haar nog een aantal gezonde schooljaren toe.

Juffr. Karina is in blijde verwachting. Begin december wordt de baby verwacht. Als alles goed verloopt zal zij begin november met zwangerschapsverlof gaan.

Toetsen einde schooljaar

Ondanks de ‘ongeregelde schoolgang’ van de afgelopen maanden nemen we net zoals in andere jaren in juni in de groepen  3 t/m 7 toetsen af van cito. Dit doen we omdat we denken dat de kinderen zich ondanks alle coronabeperkingen toch doorontwikkelen. Daarnaast kunnen we daarmee vaststellen of er kinderen zijn bij wie er in de afgelopen maanden een stagnatie in ontwikkeling is opgetreden. Omdat we nog geen oudergesprekken kunnen voeren, zullen we met de ouders van kinderen bij wie wij bijzonderheden constateren telefonisch contact opnemen om een alternatieve vorm voor een oudergesprek af te spreken. U kunt in deze een beetje uitgaan van ‘geen bericht, goed bericht’. Wij hopen zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar ouders weer te kunnen spreken en zullen dan een inhaalslag doen.

 Bij de eindtoetsen van groep 7 was daaraan verbonden ook voorde ouders een ‘voorspelling’ m.b.t. het niveau voor voortgezet  onderwijs na groep 8. Wij zullen hier op basis van de toetsen, die we in deze maand afnemen ook zelf een ‘uitstroomprofiel’ voor het voortgezet onderwijs maken. Dit willen we met de desbetreffende ouders, onder het voorbehoud dat dit dan toegestaan is, direct aan het begin van het nieuwe schooljaar bespreken.

De rapporten aan het eind van dit schooljaar zullen misschien op details wat anders ingevuld worden dan normaal gesproken. Dit omdat we in de afgelopen periode niet altijd de benodigde gegevens over de kinderen hebben kunnen verzamelen.

 

Onderwijskundige vernieuwingen

We hadden dit schooljaar grootse plannen, maar door de coronacrisis zijn de nodige studiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten niet door gegaan. Ondanks die beperkingen gaan we door met het vernieuwen (en daarmee verbeteren) van ons onderwijs. 
- Dit schooljaar hebben we al verbeteringen doorgevoerd in het leesonderwijs en hiermee gaan we volgend jaar verder;
- Dit schooljaar hebben we een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in gebruik genomen. Na afloop van dat eerste jaar zullen we dit evalueren en kijken waar nog verbeteringen in de werkwijze hiermee zijn te behalen;
- We waren van plan dit jaar naar een nieuwe rekenmethode te kijken. Hier zijn we nog mee bezig. Op dit moment is nog niet duidelijk of we het komend schooljaar al meteen bij de start met een nieuwe rekenmethode beginnen of hiermee pas later in jaar zullen gaan ‘proef draaien’.
- Uit evaluatie van het gebruik van Snappet (werken op de ipad) hebben we geconcludeerd dat we bij het rekenonderwijs voor een deel weer ‘terug naar papier’ gaan. Dit met name omdat we bij het gebruik wel snel kunnen zien of de uitkomsten van de leerlingen goed of fout zijn, maar we te weinig zicht hebben op hoe leerlingen tot deze uitkomsten komen.
- We maken dit jaar nog een aantal schoolafspraken over het schrijven. Over schrijfgerei, over aan elkaar of los schrijven, over ontwikkelen van een eigen handschrift, over de gebruikte ‘lijntjes’ enz.

 

Kikkesport

Kikkesport kids is een activiteit zal voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn en de kosten zijn
een gepaste €1,- per persoon per deelname.  De activiteit duurt 1 uur.  Inschrijven is verplicht!
De activiteiten zullen gegeven worden door twee personen:
Een van de sportondersteuners ( Jessica Henry of Rowan Ritico) met een van de jongerenwerkers
( Karin Koers of Davey van Kerkvoorde)

De eerstvolgende Kikkesport:  Dinsdag 23 juni 2020     Schoondijke locatie: speeltuin bij de BSO

Dus nogmaals wat houdt het nu precies in:
- activiteiten op de aangegeven locatie van 15:30 uur tot 16:30 uur     - € 1,- per persoon per deelname (GEPAST)
- groep 3 t/m 8                                                                                       - duur van de activiteit is 1 uur
- verplicht inschrijven via het inschrijfformulier

Zouden jullie zoon of dochter willen opgeven door onderstaande link in te vullen. Zo hebben wij de 
contactgegevens van u en een idee hoeveel kinderen wij kunnen verwachten.
 ZONDER Gegevens geen deelname

klik hier voor het aanmelden ( rechtermuisknop en link openen klikken)

Het is ook alweer bijna zomervakantie en dat betekent dat Kikkesport Kids ook op een einde loopt voor dit schooljaar. Wij zouden het leuk vinden om deze bizarre periode gezamenlijk af te sluiten met een kikkesport-kids middag.
Daarom nodigen wij jullie uit om op Woensdag 1 juli naar de skatebaan van Oostburg te komen.
 
De activiteit is van 14:00 uur tot 15:30 uur en is voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
Kosten blijven zoals altijd maar 1 gepaste euro.

Het afzetten van de kinderen gebeurt op de parking van het Zwin College. Ditzelfde geldt voor het
ophalen van de kinderen. Dit in verband met het in acht nemen van de regels van het RIVM.
Ouders zijn niet toegestaan op ​het speelveld.
Let op wij mogen naar een x aantal kinderen toelaten. Snel opgeven is dus een must!  Want vol = vol.
Inschrijven kan via onderstaande link zolang het aantal nog niet bereikt is.
( link zal niet meer toegankelijk zijn als het maximale aantal bereikt is)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UCnwBAqc681JTy8NdNYEi288bGdv1UaW3j71kfmRzLTBeg/viewform?vc=0&c=0&w=1

De ouders/verzorgers krijgen een week van tevoren een bevestiging per mail van de aanmelding en
een uitleg over de middag zelf. Als de ouders nog tips of wensen hebben dan horen wij dit graag per mail.
De kinderen en ouders die wij niet meer zien of spreken willen wij een fijne vakantie toewensen en wij hopen hen volgend schooljaar weer gezond en wel te mogen ontvangen.

Met sportieve groet,
Jessica Henry, Karin Koers, Davey van Kerkvoorde, Rowan Ritico – Team sport & jongerenwerkers.​

Afval en recyclen

Deze week hebben we met steun van Natuur&Zo (steunpunt voor natuur- en milieueducatie) nieuwe afvalbaken voor in de hele school gekregen. Nu heeft iedere groep voor plastic, groen, rest en papierafval een aparte bak. Alle bakken zijn te herkennen aan een eigen kleur en sticker. In samenwerking met Natuur&Zo willen we alle groepen begin volgend schooljaar nog enkele lessen over recycling aanbieden.

Op school kunt u nog steeds lege cartridges, plastic dopjes van drankenkartons en flesjes, lege batterijen, leeg kunststof schrijfmateriaal (pennen, stiften, markers, e.d.) kwijt.
De dopjes komen ten goede aan de opleiding van hulphonden, van het kunststof schrijfmateriaal worden nieuwe stiften/pennen gemaakt, de batterijen en cartridges brengen voor de school een bescheiden bedrag op.
Twee maal per jaar houden we een kledinginzameling. De eerstvolgende zal op 11 november 2020 zijn.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl