St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 20-02-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Welkom op de Molenkreek - nieuw e-mailadres
- Personele situatie
- Rapporten
- Nieuwe school, nieuwe gewoontes
- In de aanbieding
- Afval en recyclen
Belangrijke data

8 april: Paasviering en schoolvoetbaltoernooi
17 april: Koningspelen / Sportdag
15 mei: Mini-Roparun
19 mei: Schoolreisje groep 1 t/m 4
20 mei: Studiedag team (de kinderen hebben deze dag geen school)
27 mei: Officiele opening MFC Schoondijke

Welkom op de Molenkreek - nieuw e-mailadres

Vanaf deze week hebben we ook een nieuw (algemeen) e-mailadres. Dit is directie.demolenkreek@scoba.nl 

Ons nieuwe logo en naam is nu alleen nog niet doorgevoerd op de website en de nieuwsbrief.

Ons nieuwe adres:

Bs. De Molenkreek
Prinses Irenestraat 14
4507 BC Schoondijke
Tel. 0117 – 401777

Personele situatie

Juffrouw Karina is met ingang van maart weer voor twee dagen arbeidsgeschikt en zal dus op de maandagen (groep 7-8) en de vrijdagen (groep 5-6-7) haar werk weer hervatten. Op de donderdagen zal ze nog een periode samen met juffr. Dorien in groep 6-7 werken.
Juffrouw Corinda zal m.i.v. maart ook haar werk weer op de donderdagen hervatten en enkele weken later ook weer op de vrijdag.
Gelukkig zijn we als team dan weer op volle sterkte.
Juffrouw Tineke van 't Westeinde bereikt in de loop van april haar pensioengerechtigde leeftijd en zal dan ook per 1 mei met pensioen gaan. Over haar afscheid zullen wij u nog nader informeren en ook hoe we haar lestaak op de vrijdagmorgen in de kleutergroep zullen opvangen.

Rapporten

Op woensdag 4 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport. Denkt u eraan het briefje betreffende de rapportgesprekjes z.s.m. in te leveren?!

Nieuwe school, nieuwe gewoontes

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
fietsen op de speelplaats is niet toegestaan. De kinderen houden zich prima aan deze afspraak, maar deze afspraak geldt ook voor ouders (die hun kleuter komen ophalen). S.v.p. uw fiets even op de oprit laten staan, of in de fietsenstalling en dan te voet naar de kleuteringang. U kunt zich daar steeds melden vanaf 5 minuten voor einde schooltijd (dus vanaf 11.55 uur resp 15.10 uur) en s.v.p. niet eerder. Vanaf dat moment zitten de kleuters klaar om opgehaald te worden. dank voor uw medewerking!
Alle ingangen voor school liggen aan de speelplaats. De hoofdingang van het MFC is geen schoolingang. Alleen de ouders die zowel een kind naar de peuterzpeelzaal/BSO brengen als naar de kleutergroep, kunnen binnendoor lopen.

In de aanbieding

In de hal bij de kleuterlokalen (tegen het vergaderzaaltje) staan nog wat spulletjes die overcompleet zijn (van kleine meubeltjes tot kleuter/kinderspeelgoed. Kijkt u er gerust even na en doe een bescheiden bod op wat u kunt gebruiken. In de eerste week van maart moeten we ons oude gebouw leeg teruggeven aan de gemeente, dus alles wat dan nog over is, wordt afgevoerd.

Afval en recyclen

Onze nieuwe school is in hoge mate klimaatneutraal gebouwd (bovengronds geen beton of kunststoffen). Het gebouw wekt haar eigen energie op en we zijn ook ‘van het gas af’. Bij zo'n gebouw past het dan ook dat de gebruikers zich milieubewust gedragen. Daarom is de school inmiddels voorzien van een afvalcontainer voor gft, voor kunststof en voor restafval. Dat betekent dat we binnen de school ons afval zo goed mogelijk gaan proberen te scheiden. In samenwerking met Natuur&Zo (organisatie voor natuureducatie) willen we alle groepen dit schooljaar nog enkele lessen over deze afvalverwerking aanbieden.
Op school kunt u nog steeds lege cartridges, plastic dopjes van drankenkartons en flesjes, lege batterijen, leeg kunststof schrijfmateriaal (pennen, stiften, markers, e.d.) kwijt.
De dopjes komen ten goede aan de opleiding van hulphonden, van het kunststof schrijfmateriaal worden nieuwe stiften/pennen gemaakt, de batterijen en cartridges brengen voor de school een bescheiden bedrag op.
Twee maal per jaar houden we een kledinginzameling. De eerstvolgende zal op 12 mei zijn.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl