St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 30-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Welkom op de Molenkreek
- Nieuwe school, nieuwe gewoontes
- In de aanbieding
- Afval en recyclen
Welkom op de Molenkreek

Vandaag zijn we van start gegaan onder de nieuwe naam De Molenkreek. Deze naam is aangedragen door Tycho uit groep 8. Inmiddels is er ook een nieuw logo bij ontworpen (met dank aan Andrea Quirijns). U ziet bovenaan deze nieuwsbrief al dat het even tijd kost om alles aan te passen aan de nieuw naam en het nieuwe logo (te zien op de deuren van de school). De nieuwe gegevens van de school zijn nu:

Bs. De Molenkreek
Prinses Irenestraat 14
4507 BC Schoondijke
Tel. 0117 – 401777

Het mobiele nummer van de dependance (bij Hans) is hierbij vervallen.
Er komt nog een nieuw e-mailadres. Voorlopig gebruiken we nog even directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl

Nieuwe school, nieuwe gewoontes

In een eerdere mail hebben we u geinformeerd over de afspraken en regels, die we in het nieuwe gebouw zullen hanteren. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze allemaal werken en het is goed mogelijk dat er hier en daar nog aanvullingen of veranderingen nodig zijn. Voor nu alvast het volgende aanvulling:
- We hebben eerder verzocht vooral de schoolingangen te gebruiken i.p.v. de hoofdingang. Voor ouders die kinderen zowel naar school als naar de opvang komen brengen is het uiteraard toegestaan om binnendoor te lopen. De kinderen die na schooltijd naar de BSO moeten, verzamelen zich bij de bankjes in de kleuterhal. Daar worden ze opgehaald door een medewerksters van de BSO.
- De komende week worden ook de garderobekastjes (voor elk kind een tassenvakje) geplaatst en gaat de regel over ‘zwerftassen’ in: tassen die niet in de vakken staan, verdwijnen op raadselachtige wijze….

In de aanbieding

Nu we in een gebouw zitten, houden we spullen over, die we tot nu toe op twee locaties nodig hadden. Ook zijn een aantal zaken vernieuwd of bij het opruimen van de ‘oude’ school aldaar achter gelaten. Wij willen alle ouders nog in de gelegenheid stellen op een bescheiden bod te doen op voor hen nog bruikbare spullen. De lijst is nog niet uitputtend, maar we noemen alvast: papiersnijtafel, kleuterstrijkplankje, houten wiegje, eenvoudige buggy, digiborden met beamer, leerlingsetje (tafel/stoel) met name in de maat groep 3-4, weegschaal (ouderwetse voor gewichten), bureau's (klein en groter), oventje/kookstel (uit de poppenhoek), vergadertafel, ladenblokjes (voor onder bureau in diverse kleuren), kasten van het ontdekkasteel, leermiddelenkasten (met vakken of planken), xylofoon, koelkast (tafelmodel).
Laat even weten als u ergens interesse in heeft of even wil de spullen wil kijken, dan regelen we dat. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In de tweede helft van februari gaan alle overgebleven spullen naar de kringloop, opslag of milieustraat.

Afval en recyclen

Zodra het gescheiden verwerken van ons afval met onze afvalverwerker is geregeld, gaan we naast het papier, ook het gft scheiden. Dit is, zeker nu we deelnemen aan het EU-fruitproject, de moeite waard.
Op school kunt u nu al en nog steeds lege cartridges, plastic dopjes van drankenkartons en flesjes, lege batterijen, leeg kunststof schrijfmateriaal (pennen, stiften, markers, e.d.) kwijt.
De dopjes komen ten goede aan de opleiding van hulphonden, van het kunststof schrijfmateriaal worden nieuwe stiften/pennen gemaakt, de batterijen en cartridges brengen voor de school een bescheiden bedrag op.
Twee maal per jaar houden we een kledinginzameling. De eerstvolgende zal op 12 mei zijn.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl