St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 22-11-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Vervangingsproblemen en oplossingen?
- Boeken
- Nieuwbouw school
- Personele situatie
- Kledinginzameling
- Schoolfruit
- Vrijwillige ouderbijdrage
Belangrijke data

Woensdag 4 december: St. Nicolaas bezoekt onze school. We hopen dat Ozosnel ook meekomt!
Donderdagavond 19 december: Kerstviering (nader bericht volgt nog)
 

Vervangingsproblemen en oplossingen?

Deze maand gaat er al een klein ‘ziektegolfje’ door Nederland. Dit treft behalve de kinderen ook leerkrachten. U bent allemaal bekend met het lerarentekort in Nederland en dat betekent dat veel eerdere vervangsters een ‘echte’ baan hebben gevonden en dat de resterende vervangsters eerst worden ingezet voor langdurige vervangingen (zoals nu voor juffr. Karina en juffr. Corinda). En als er een ziektegolf rondgaat, dan treft die natuurlijk ook de beschikbare vervangers. Kortom, vervangingen voor een dagje of enkele dagen worden steeds moeilijker te vervullen. Zonder dat dit op dit moment speelt, willen we u toch voorbereiden op situaties die kunnen ontstaan. Hoe proberen we op onze school daarmee om te gaan? Bij ziekte zullen we allereerst kijken of de parttimers in ons team niet een extra dag willen werken. Als dit niet lukt zullen we kijken of we groepen kunnen samenvoegen. Maar omdat sommige groepen al een combinatiegroep vormen, is dit niet altijd mogelijk en zullen we kinderen over verschillende groepen moeten verdelen. Dan is er nog de mogelijkheid om niet lesgevend personeel (zoals de directie, onderwijsassistent en de ib-er) in te zetten voor de klas. Maar ook hier zit een grens aan, omdat hun werk dan blijft liggen of omdat ze andere afspraken/verplichtingen hebben op zo'n dag. Het moge duidelijk zijn dat dit soort oplossingen niet goed zijn voor de continuiteit van het onderwijs, maar dit is een probleem waar heel het onderwijs in Nederland mee te maken heeft. De regering heeft wel meer geld beschikbaar gesteld voor het lerarentekort, maar deze mensen moeten eerst gevonden worden, vervolgens opgeleid en de mogelijk effecten daarvan zijn dan pas over enkele jaren te bemerken.
De uiterste consequentie van het vervangingsprobleem is dat we kinderen naar huis moeten sturen of vragen om thuis te blijven. Als dit zich vaker voordoet, zullen we er voor zorgen dat dit steeds andere groepen zijn om de ‘pijn’ zo over de groepen en de ouders te verdelen. In deze gevallen zullen we de ouders altijd persoonlijk, en zo vroeg als mogelijk, benaderen om te informeren of zij opvang kunnen regelen (het is wellicht raadzaam om nu al na te denken, waar uw kinderen in voorkomende gevallen terecht kunnen). Als u echt geen opvang kunt regelen, dan kunnen de kinderen op school worden opgevangen, maar dit zal zich dan echt beperken tot opvang en de kinderen zullen dan geen les ontvangen. We hopen uiteraard dat deze problemen aan onze school voorbij zullen gaan, maar we zullen toch ernstig rekening moeten houden met deze scenario's.

Als wij enkele dagen van te voren weten welke leerkrachten afwezig zijn en wie de vervanging doet, zullen we u dit via de mail of Klasbord melden. Toch komt het voor dat mensen zich plotseling ('s avonds laat of 's morgens vroeg) ziek melden of dat de vervangster pas op het laatste moment bekend is. In dat geval vragen wij uw begrip voor het feit dat we u niet altijd tijdig kunnen inlichten.
 

Boeken

Achter de schermen zijn we hard bezig met het verder ontwikkelen van ons leesonderwijs. Een belangrijk aspect daarvan is dat we de hoeveelheid beschikbare leesboeken voor de kinderen willen vergroten. Dat kan natuurlijk door aanschaf van nieuwe, maar we kunnen ons ook voorstellen dat u thuis nog goede boeken heeft liggen waarvoor uw kinderen te groot zijn geworden. Wellicht komen die op een rommelmarkt terecht, maar liever hebben we dan dat u aan onze school denkt!

Nieuwbouw school

De bouw van de nieuwe school ligt nog steeds op schema. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de afwerking binnen: verven, betegelen e.d. Ons voornemen is om in de loop van januari ‘geleidelijk’ over te gaan. Voordat we met de kinderen het gebouw betrekken, moet het toch al ingericht worden. Het speelhuisje in de klas van juffr. Marleen willen we ruim voor die tijd (in de Kerstvakantie of vlak daarna) afbreken, van een nieuw verfje voorzien (in de kleuren van het nieuwe gebouw) en weer in de nieuwe school opbouwen.Hiervoor kunnen we de hulp van enkele handige ouders gebruiken. Wilt u helpen, laat dit even aan juffr. Marleen (of via de mail) weten. Dag en tijd stellen we dan in onderling overleg vast. Alvast bedankt!
Inmiddels is er ook al een nieuwe naam gekozen, maar die is nog strikt geheim!

Personele situatie

Juffr. Corinda is weer voor 3 dagen arbeidsgeschikt verklaard. Op de donderdag en de vrijdagmorgen is er vervanging in haar groep.
Ook met juffr. Karina gaat het langzaamaan beter. Ze heeft onlangs al een bezoekje aan school gebracht. We laten het weten als zij weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat. Voor onbepaalde tijd zijn juffr. Saskia van Waterschoot (op vrijdag groep 6-7en groep 5-6) en juffr. Debby van Beest (op maandag groep 7-8) haar vervangsters.

Kledinginzameling

De kledinginzameling van begin november heeft zo'n 300 kilo opgebracht. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.
De volgende kledinginzameling zal zijn op 12 mei 2020.

Schoolfruit

We hebben een mooi begin gemaakt met het Schoolfruitproject. De kinderen hebben al enkele keren ‘vreemd’ fruit gekregen (zoals een kaki en verse ananas), waar ze allemaal van geproefd hebben. Bij de meeste is het ook in de smaak gevallen. De komende week hebben we banaan, bleekselderij en appel.
U kent de afspraak nog: Mocht het zo zijn dat er fruit tussen zit, dat uw kind niet eet, dan mag u voor die dag een alternatief meegeven, maar dit moet dan ook fruit zijn!

Vrijwillige ouderbijdrage

Fijn dat al heel veel ouders de  vrijwillige ouderbijdrage betaald hebben!
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is evenals vorig schooljaar voor alle kinderen vastgesteld op € 15,00 per leerling. Uit deze bijdrage worden bijv. de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Verkleedfeest, Paasbrunch e.d. betaald. Wij verzoeken u vriendelijk, als u dit nog niet gedaan hebt, dit bedrag voor 1 december (i.v.m. de inkopen voor Sint en Kerst) over te maken op
rek. no. NL39RABO 0101 2430 06 inz. activiteiten St.Petrus-De Wegwijzer.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl