St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 24-10-2019

In deze nieuwsbrief:
- Onderwijsstaking 6 november 2019
- Nationaal Schoolontbijt
- Kledinginzameling
- Schoolfruit
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Actie E-waste
Onderwijsstaking 6 november 2019

Ondanks het feit dat we in grote lijnen achter de doelen van de landelijke onderwijsstaking van 6 november staan, zullen de teamleden van onze school deze dag niet aan de staking deelnemen.

Nationaal Schoolontbijt

Op woensdag 6 november neemt de school deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Doel van dit ontbijt is om het belang van een goed ontbijt onder de aandacht te brengen. Bij het ontbijt zijn ook enkele lessen / activiteiten beschikbaar.
De kinderen hoeven deze dag dus THUIS NIET te ontbijten (of maar heel miniem).
De hersenen van kinderen zijn grootverbruikers als het gaat om brandstof. Ongeveer de helft van de dagelijkse benodigde calorieën is nodig om het kinderbrein goed te laten functioneren. Een goed ontbijt is dus belangrijk om de eerste uren op school goed te kunnen presteren. En niet voor niets is er dan weer een tussendoortje rond het speelkwartier om de energie weer aan te vullen. Kinderen die slecht ontbijten, zijn de eerste uren van de schooldag vaak suf en hebben moeite met concentratie en een actieve leerhouding.

Kledinginzameling

Aanstaande maandag ontvangt u per gezin een inzamelzak. Daarop staat welke kleding u in kunt leveren. U mag de kleding overigens ook in andere zakken of tassen aanleveren. U kunt de zakken vanaf donderdag 31 oktober op school inleveren en wel bij de kleuterberging op de kleuterspeelplaats. Laatste moment van inleveren is op 5 november voor schooltijd, want in de loop van die ochtend wordt de kleding opgehaald. De opbrengst van de inzameling is voor de Activiteitencommissie van onze school.

Schoolfruit

Onze school is dit jaar ingeloot om mee te doen aan het EU-Schoolfruitprogramma. Dit betekent dat we alle kinderen van de school in de periode van 11 november 2019 tot 17 april 2020 wekelijks 3 dagen gratis fruit kunnen verstrekken.
Vanaf de week van 11 november krijgen alle kinderen dus op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen fruit van school. Dit zal elke dag een ander soort fruit zijn. Op de maandagen zullen we op de deuren bij de ingangen van de school het soort fruit van die week ophangen. Mocht het zo zijn dat er fruit tussen zit, dat uw kind niet eet, dan mag u voor die dag een alternatief meegeven, maar dit moet dan ook fruit zijn! De kinderen willen we via deze weg ook kennis laten maken met fruit, dat ze misschien nog niet kennen. Dus een hapje proeven hoort er soms bij…..
Op de maandagen en vrijdagen bent u vrij om uw kinderen een ander tussendoortje mee te geven (maar het liefst natuurlijk ook gezond).
Het zal soms nodig zijn dat het fruit (zeker voor de kinderen in de lagere groepen) schoongemaakt moet worden. Daarvoor vragen we enkele ouders, die dit in voorkomende gevallen aan het begin van de ochtend (bijv. als zij hun kind naar school brengen) even hierbij willen helpen. Het zal zeker niet elke dag nodig zijn en steeds zal op maandag al duidelijk zijn voor welke dagen het in die week nodig is. Kunt u af en toe helpen, laat het even weten aan leerkracht of aan meester Frank.

Vrijwillige ouderbijdrage

Fijn dat al heel veel ouders de  vrijwillige ouderbijdrage betaald hebben!
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is evenals vorig schooljaar voor alle kinderen vastgesteld op € 15,00 per leerling. Uit deze bijdrage worden bijv. de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Verkleedfeest, Paasbrunch e.d. betaald. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag voor 1 november (i.v.m. de inkopen voor 5 december) over te maken op
rek. no. NL39RABO 0101 2430 06 inz. activiteiten St.Petrus-De Wegwijzer.

Actie E-waste

De kinderen van de hogere groepen hebben zich allemaal bijzonder ingespannen om zo veel mogelijk E-waste in te zamelen. Ook al hebben zij als school daarmee niet de eerste prijs gewonnen,  zij hebben zich van hun beste kant laten zien en het milieu een dienst bewezen! Dank ook voor alle ouders, die de actie ondersteund hebben en aan juffr. Mirjam en juffr. Dorien, die letterlijk en figuurlijk hun handen vol hebben gehad aan deze actie.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl