St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 04-10-2019

In deze nieuwsbrief:
- Correctie en aanvulling vakantiedata
- Kledinginzameling
- Nieuwbouw school (herhaling)
- Vrijwillige ouderbijdrage en kosten schoolreis groep 5-8
- Actie E-waste
- Personele zaken
- Herdenking vlieger WO II
- Overblijfkosten
Correctie en aanvulling vakantiedata

In de schoolgids staat foutief vermeld dat de vakantiedagen rond Hemelvaart op donderdag en vrijdag 20 en 21 mei zijn. Uiteraard zijn het wel een donderdag en een vrijdag, maar dan wel 21 en 22 mei 2020.

Op vrijdagmiddag 11 oktober zijn alle kinderen vrij van school.

Kledinginzameling

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief vermeld, zamelen we dit schooljaar via een andere instantie kleding in.
Vanaf 30 oktober t/m 5 november voor 11.00 uur kunt u op school zakken kleding kwijt. In de week na de Herfstvakantie ontvangt u een inzamelzak, maar u kunt ook gewoon u eigen (vuilnis-)zakken gebruiken. Op de zak die u van school krijgt, staat welk soort kleding u voor ons kunt inzamelen. Het gaat in alle gevallen om herbruikbare kleding. Mocht u een dezer dagen de zomerkleding uitzoeken en wisselen voor de winterkleren, denk dan aan ons! De opbrengst van de inzameling komt ten goede aan de activiteiten, die onze Activiteitencommissie voor de kinderen organiseert.
In het voorjaar zullen we nogmaals een dergelijke inzameling organiseren.

Nieuwbouw school (herhaling)

De bouw van de nieuwe school verloopt voorspoedig. De eerste en tweede oplevering wordt volgens planning in december verwacht. In de tweede week van januari zou het gebouw geschikt zijn om er onderwijs in te geven. Dat zou echter betekenen dat we in de week voor de Kerstvakantie en in de kerstvakantie moeten verhuizen. Dit vinden we echter geen geschikte periode. We willen een ongestoorde kerstweek en kerstviering met de kinderen houden en de teamleden verdienen hun vakanties, zeker in de wetenschap dat we de afgelopen jaren al vaker in vakanties hebben moeten verhuizen. We hopen dus dat we gedurende de maand januari nog zowel over het oude gebouw als het nieuwe gebouw kunnen beschikken, zodat we geleidelijk kunnen spullen kunnen overbrengen en inrichten en pas met de kinderen zelf verhuizen als het gebouw echt gebruiksklaar is (ergens in de loop van januari).
Uit de ingediende suggesties voor een nieuwe naam voor de school is inmiddels een selectie van 5 gemaakt, die nu doorgaan voor ‘de hoofdprijs’.

Vrijwillige ouderbijdrage en kosten schoolreis groep 5-8

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is evenals vorig schooljaar voor alle kinderen vastgesteld op € 15,00 per leerling. Uit deze bijdrage worden bijv. de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Verkleedfeest, Paasbrunch e.d. betaald. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag voor 1 november (i.v.m. de inkopen voor 5 december) over te maken op
rek. no. NL39RABO 0101 2430 06 inz. activiteiten St.Petrus-De Wegwijzer.

Mocht u de vrijwillige bijdrage voor de schoolreis (groep 5 t/m 8) nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Uit de opbrengst van het oud papier wordt in de kosten € 7,50 per kind bijgedragen. Dat betekent dat we de vrijwillige bijdrage voor de ouders voor het schoolreisje kunnen beperken tot € 20,00 per leerling. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag ,indien van toepassing, alsnog over te maken op rek. no. NL39RABO 0101 2430 06

De groepen 1 t/m 4 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolreis. De bijdrage daarvoor hoort u t.z.t.

Actie E-waste

NOG 1 WEEK!
Onze school doet mee aan het project ‘E-wasterace’. Wat houdt dit in?

De school probeert in een aantal weken tijd zoveel mogelijk elektrische ongebruikte, overtollige of defect huishoudelijke apparaten in te zamelen. Met name de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben daar een actieve rol in. Zij kunnen via de website www.ewasterace.nl met instemming van hun ouders met een eigen emailadres een account aanmaken, waarop zij de ingezamelde apparaten kunnen melden.
Voor alle ouders (en iedereen in Schoondijke): heeft u dergelijke apparaten thuis staan, dan kunt u deze op school afgeven. Gelieve niet zelf in de daarvoor bestemde containers te doen, want elk apparaat moet geregistreerd worden door een van de kinderen van groep 6-8. Alles waar een stekker aan zit geldt als elektrisch apparaat. De apparaten moeten in een normale afvalcontainer passen (dus geen koelkasten, wasmachines e.d.).
U kunt ook een leerling van groep 6 -8 aanspreken en zeggen dat u een dergelijk apparaat heeft staan. Deze neemt het dan vast mee naar school.
Er is nog een derde, makkelijke manier: u kunt op bovengenoemde site aangeven dat u een dergelijk apparaat heeft staan. Een van de kinderen van school komt dit apparaat dan bij u ophalen.
De kinderen hebben allemaal een flyer meegekregen waarop alles nog eens uitgelegd wordt. Breng vooral ook uw buren, kennissen en familie op de hoogte van deze actie, want hoe meer apparaten, des te beter.
Er doen namelijk 10 scholen in Zeeuws-Vlaanderen mee en de school met het hoogste gemiddelde aantal apparaten per leerling verdient een leuk uitstapje!
Op school kunt u ook nog extra flyers krijgen om her en der uit te delen. Help ons, help het milieu en draag bij aan deze inzamelactie.

Personele zaken

Het herstel van juffr. Karina zal langer gaan duren dan verwacht en gehoopt, maar het gaat wel geleidelijk beter met haar. Haar huidige vervangster (juffr.Talitha) is ingeleend van een ander schoolbestuur, maar moet vanaf de tweede week van oktober weer terug naar haar eigen bestuur. Wij danken Talitha voor haar inzet voor onze school in de afgelopen maand. Voor de maandagen in groep 7/8 hebben we mevr. Debbie van Beest bereid gevonden om de vervanging te doen. Voor de vrijdagen in groep 6/7 en 5/6 geldt dit hetzelfde voor mevr. Saskia van Waterschoot. Beide hebben de vervanging voor onbepaalde tijd toegezegd, maar uiteraard hopen we op een zo spoedig mogelijk terugkomst van juffr. Karina.

Juffr. Corinda zal de komende week afwezig zijn vanwege ziekte / onderzoek. We proberen de vervangingen zoveel mogelijk met ons eigen personeel op te vangen en dit zal voor het grootste gedeelte ook gaan lukken.

 

Herdenking vlieger WO II

Op 6 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat de Nieuw-Zeelandse vlieger George Roney aan de Groeneweg is neergestort en hierbij is omgekomen. Ter ere van George Roney zal op zondag 6 oktober een delegatie van RAF 33 Sqn Association bij zijn graf een herdenkingsceremonie houden. Vooraf zal de delegatie eerst rond 11.00 uur een korte ceremonie houden op de Groeneweg. De bloemlegging bij het graf (begraafplaats Dr. Huizingastraat) zal rond 12.00 uur zijn. We vinden het fijn dat Steven Bouw zondag namens onze school een bloemwerk bij het graf zal leggen.

Overblijfkosten
 

Fijn dat veel ouders de kosten voor het overblijven al hebben betaald!
Mocht u hier nog niet aan toe gekomen zijn, dan vragen we u vriendelijk dit op korte termijn in orde te maken.

Hieronder een overzicht vna de kosten voor het overblijven:

  • Kinderen die incidenteel overblijven, betalen € 2,-. (niet meer contant te betalen)
  • Een ‘10 ritten overblijfkaart’ kost € 15,-
  • Een ééndaags abonnement kost  € 25,- per jaar 
  • Een tweedaags abonnement kost € 50,- per jaar.
  • Een driedaags abonnement kost € 70,- per jaar.
  • Een vierdaags abonnement kost € 90,- per jaar.

We raden aan dat de ouders van wie de leerlingen incidenteel overblijven een 10-rittenkaart aanschaffen. Deze kaart blijft de gehele schoolcarriere geldig. 

De koten voor het overblijven kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL39 RABO 0101243006  inz. Act. St. Petrus-de Wegwijzer). Wij vragen u de betaling z.s.m. te voldoen.

Bij het overblijven zijn er regels en afspraken. Deze zijn terug te vinden in het overblijfreglement en in samengevatte vorm in de schoolgids. 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl