St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 20-09-2019

In deze nieuwsbrief:
- Nieuwbouw school
- Studiedagen
- Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis groep 5-8
- Schoolzwemkampioenschappen
- Actie E-waste
- Juffrouw Karina
- Herdenking vlieger WO II
- Privacy AVG
- Nieuw lid Medezeggenschapsraad gevonden
- Overblijfkosten
Nieuwbouw school

De bouw van de nieuwe school verloopt voorspoedig. De eerste en tweede oplevering wordt volgens planning in december verwacht. In de tweede week van januari zou het gebouw geschikt zijn om er onderwijs in te geven. Dat zou echter betekenen dat we in de week voor de Kerstvakantie en in de kerstvakantie moeten verhuizen. Dit vinden we echter geen geschikte periode. We willen een ongestoorde kerstweek en kerstviering met de kinderen houden en de teamleden verdienen hun vakanties, zeker in de wetenschap dat we de afgelopen jaren al vaker in vakanties hebben moeten verhuizen. We hopen dus dat we gedurende de maand januari nog zowel over het oude gebouw als het nieuwe gebouw kunnen beschikken, zodat we geleidelijk kunnen spullen kunnen overbrengen en inrichten en pas met de kinderen zelf verhuizen als het gebouw echt gebruiksklaar is (ergens in de loop van januari).
Uit de ingediende suggesties voor een nieuwe naam voor de school is inmiddels een selectie van 5 gemaakt, die nu doorgaan voor ‘de hoofdprijs’.

Studiedagen

24 en 25 september 2019 is de school gesloten i.v.m. studiedagen van het team.

 

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis groep 5-8

Wij willen evenals vorig schooljaar met de hogere groepen aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Dit keer naar Plopsaland De Panne. In deze periode is dit park echter alleen op woensdagen open en daarom willen we daar op woensdag 2 oktober naar toe en dit is uiteraard een hele dag. Graag horen we ZO SPOEDIG MOGELIJK voor welke kinderen dit een bezwaar zou kunnen zijn. Als compensatie voor deze woensdagmiddag zijn de kinderen vrij op vrijdagmiddag 11 oktober (de middag voor de Herfstvakantie).
Uit de opbrengst van het oud papier wordt in de kosten € 7,50 per kind bijgedragen. Dat betekent dat we de vrijwillige bijdrage voor de ouders voor het schoolreisje kunnen beperken tot € 20,00 per leerling. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag zo snel mogelijk over te maken op rek. no. NL39RABO 0101 2430 06

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is evenals vorig schooljaar voor alle kinderen vastgesteld op € 15,00 per leerling. Uit deze bijdrage worden bijv. de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Verkleedfest, Paasbrunch e.d. betaald.
Wij verzoeken u vriendelijk ook dit bedrag over te maken op bovengenoemd rekeningnummer (voor de groepen 5 t/m 8 is dit dan samen met de schoolreisbijdrage € 35,00 per leerling en voor groep 1 t/m 4 € 15,00 per leerling).
De groepen 1 t/m 4 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolreis. De bijdrage daarvoor hoort u t.z.t.

 

Schoolzwemkampioenschappen

Ook dit jaar willen we graag weer meedoen aan de Schoolzwemkampioenschappen. U heeft hierover eerder deze week een mail gekregen. Vergeet je niet zo snel mogelijk aan te melden!

Actie E-waste

Onze school doet mee aan het project ‘E-wasterace’. Wat houdt dit in?

De school probeert in een aantal weken tijd zoveel mogelijk elektrische ongebruikte, overtollige of defect huishoudelijke apparaten in te zamelen. Met name de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben daar een actieve rol in. Zij kunnen via de website www.ewasterace.nl met instemming van hun ouders met een eigen emailadres een account aanmaken, waarop zij de ingezamelde apparaten kunnen melden.
Voor alle ouders (en iedereen in Schoondijke): heeft u dergelijke apparaten thuis staan, dan kunt u deze op school afgeven. Gelieve niet zelf in de daarvoor bestemde containers te doen, want elk apparaat moet geregistreerd worden door een van de kinderen van groep 6-8. Alles waar een stekker aan zit geldt als elektrisch apparaat. De apparaten moeten in een normale afvalcontainer passen (dus geen koelkasten, wasmachines e.d.).
U kunt ook een leerling van groep 6 -8 aanspreken en zeggen dat u een dergelijk apparaat heeft staan. Deze neemt het dan vast mee naar school.
Er is nog een derde, makkelijke manier: u kunt op bovengenoemde site aangeven dat u een dergelijk apparaat heeft staan. Een van de kinderen van school komt dit apparaat dan bij u ophalen.
De kinderen hebben allemaal een flyer meegekregen waarop alles nog eens uitgelegd wordt. Breng vooral ook uw buren, kennissen en familie op de hoogte van deze actie, want hoe meer apparaten, des te beter.
Er doen namelijk 10 scholen in Zeeuws-Vlaanderen mee en de school met het hoogste gemiddelde aantal apparaten per leerling verdient een leuk uitstapje!
Op school kunt u ook nog extra flyers krijgen om her en der uit te delen. Help ons, help het milieu en draag bij aan deze inzamelactie.

Juffrouw Karina

Het herstel van juffr. Karina zal langer gaan duren dan verwacht en gehoopt. Haar huidige vervangster (juffr.Talitha) is ingeleend van een ander schoolbestuur, maar moet vanaf de tweede week van oktober weer terug naar haar eigen bestuur. We zijn momenteel bezig op de opvolging van haar vervanging te regelen, waarbij we uiteraard zullen proberen voor langere tijd dezelfde invaller te krijgen. We houden u op de hoogte.

 

Herdenking vlieger WO II

Op 6 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat de Nieuw-Zeelandse vlieger George Roney aan de Groeneweg is neergestort en hierbij is omgekomen. Ter ere van George Roney zal op zondag 6 oktober een delegatie van RAF 33 Sqn Association bij zijn graf een herdenkingsceremonie houden. Vooraf zal de delegatie eerst rond 11.00 uur een korte ceremonie houden op de Groeneweg. De bloemlegging bij het graf (begraafplaats Dr. Huizingastraat) zal rond 12.00 uur zijn.
Wij willen bij deze gelegenheid ook namens de schoolkinderen bloemen bij het graf leggen. Welk kind of kinderen willen dit namens onze school doen? Laat het even weten een de leerkracht of directeur!
 

Privacy AVG

Heeft iedereen het nieuwe formulier over noodnummers, medische bijzonderheden en de privacyregeling (AVG) al op school ingeleverd? We zien die graag van iedereen terug. Mocht u het fomulier niet meer hebben, dan kunt op school een nieuwe vragen.

Nieuw lid Medezeggenschapsraad gevonden

We zijn blij dat we mevr. Esmaralda Beun bereid hebben gevonden om namens de ouders zitting te nemen in onze Medezeggenschapsraad. We mogen rekenen op een positief kritische samenwerking. Zij zal onze school, samen met juffrouw Bianca ook vertegenwoordigen in de Gmr (gezamenlijke Medezeggenschapsraad) van ons bestuur Scoba.
de samenstelling van de Medezeggenschapsraad is nu:
- namens de ouders Esmaralde Beun en Mark Buijze;
- namens het team jufr. Bianca en juffr. Mirjam.

Overblijfkosten
 

Fijn dat veel ouders de kosten voor het overblijven al hebben betaald!
Mocht u hier nog niet aan toe gekomen zijn, dan vragen we u vriendelijk dit op korte termijn in orde te maken.

Hieronder een overzicht vna de kosten voor het overblijven:

  • Kinderen die incidenteel overblijven, betalen € 2,-. (niet meer contant te betalen)
  • Een ‘10 ritten overblijfkaart’ kost € 15,-
  • Een ééndaags abonnement kost  € 25,- per jaar 
  • Een tweedaags abonnement kost € 50,- per jaar.
  • Een driedaags abonnement kost € 70,- per jaar.
  • Een vierdaags abonnement kost € 90,- per jaar.

We raden aan dat de ouders van wie de leerlingen incidenteel overblijven een 10-rittenkaart aanschaffen. Deze kaart blijft de gehele schoolcarriere geldig. 

De koten voor het overblijven kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL39 RABO 0101243006  inz. Act. St. Petrus-de Wegwijzer). Wij vragen u de betaling z.s.m. te voldoen.

Bij het overblijven zijn er regels en afspraken. Deze zijn terug te vinden in het overblijfreglement en in samengevatte vorm in de schoolgids. 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl