St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 17-08-2019

Wij hopen dat iedereen een prettige vakantie heeft gehad en weer fris is om het nieuwe schooljaar in te gaan.
We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de nieuwe plek/lokaal  waar uw kinderen dit jaar zullen zitten. Daarom bent u de eerste schooldag allemaal welkom om aan het begin van de eerste schooldag even met uw kind mee naar binnen te lopen om zijn/haar nieuwe plekje te zien.


In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- De start van de schooldag
- Schoolgids en AVG
- Juffrouw Karina
- Overblijfkosten
- nieuw lid Medezeggenschapsraad gezocht
Belangrijke data

Op vrijdag 30 augustus zal de onderwijsinspectie onze school bezoeken.
Op 24 en 25 september is de school gesloten i.v.m. studiedagen van het team.

De start van de schooldag

Dit schooljaar beginnen we dagen voor de groepen 3 t/m 8 op een andere manier dan u vorig jaar gewend was.
De kinderen zijn vanaf 8.30 welkom op de speelplaats (het hek van de locatie voormalige landbouwschool gaat ook pas om die tijd open). Vanaf dat moment is er ook toezicht op de speelplaats door de leerkrachten.
De kinderen mogen niet naar binnen (ook niet om bijv. hun tas binnen te brengen), maar blijven op de speelplaats spelen tot de bel om 8.40 uur gaat. Als de bel is gegaan hoeven de kinderen niet in de rij te gaan staan, maar mogen zelf rustig naar binnen gaan, hun tas/jas ophangen en naar hun lokaal gaan. Om exact 8.45 uur starten de lessen. Deze manier van het starten van de lesochtend willen we een aantal weken op proef doen. Als dit op een prettige manier verloopt, gaan we ook op deze manier verder.
De groepen 1 t/m 5 zijn dit schooljaar gehuisvest in het gebouw aan de Julianastraat. De groepen 6 t/m 8 in de voormalige landbouwschool.
I.v.m. de privacy van Hans (voormalige landbouwschool) vragen we de ouders van de groepen aldaar om  voor schooltijd niet met hun kinderen de speelplaats op te gaan.

Schoolgids en AVG

Aan het eind van de eerste schoolweek ontvangt u (digitaal) de nieuwe schoolgids. Als u ook een papieren exemplaar wil ontvangen, dan moet u dat even aangeven.
De eerste week ontvangt u ook een nieuwe formulier over noodnummers, medische bijzonderheden en de privacyregeling (AVG).
De zaken betreffende de privacy zijn t.o.v. vorig schooljaar iets gewijzigd, vandaar opnieuw een formulier. Wij ontvangen het formulier van alle kinderen graag z.s.m. terug. Dit formulier blijft dan voor de rest van de loopbaan van uw kind bij ons op school geldig (tenzij u dit zelf herroept).

Juffrouw Karina

Juffr. Karina heeft in de Zomervakantie onverwacht een medische ingreep moeten ondergaan. Voor het herstel houden we rekening mee met een periode van ongeveer 6 weken. Juffrouw Karina werkt dit jaar op de maandagen in groep 7-8, op de donderdagen in groep 6-7 en op vrijdag in groep 5-6. Het is ons gelukt om de vervanging zoveel mogelijk met de eigen leerkrachten te regelen. De donderdagen zullen de komende weken door juffr. Dorien worden ingevuld. De eerste maandag (aanstaande maandag) zal juffr. Mirjam de vervanging doen. De volgende maandagen en de meeste vrijdagen zullen daarna worden ingevuld door mevr. Talitha Romkes. Enkele dagen zijn momenteel nog niet ingevuld, maar dat gaat ook zeker lukken! We wensen Karina veel sterkte met het herstel en zien uit naar een zo spoedig mogelijk terugkomst.

Overblijfkosten
 

Hieronder een overzicht vna de kosten voor het overblijven:

  • Kinderen die incidenteel overblijven, betalen € 2,-. (niet meer contant te betalen)
  • Een ‘10 ritten overblijfkaart’ kost € 15,-
  • Een ééndaags abonnement kost  € 25,- per jaar 
  • Een tweedaags abonnement kost € 50,- per jaar.
  • Een driedaags abonnement kost € 70,- per jaar.
  • Een vierdaags abonnement kost € 90,- per jaar.

We raden aan dat de ouders van wie de leerlingen incidenteel overblijven een 10-rittenkaart aanschaffen. Deze kaart blijft de gehele schoolcarriere geldig. 

De koten voor het overblijven kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL39 RABO 0101243006  inz. Act. St. Petrus-de Wegwijzer). Wij vragen u de betaling z.s.m. te voldoen.

Bij het overblijven zijn er regels en afspraken. Deze zijn terug te vinden in het overblijfreglement en in samengevatte vorm in de schoolgids. 

Een nieuwe school - een nieuwe naam
 

Als we over een half jaar het nieuwe gebouw gaan betrekken, dan willen we van die gelegenheid ook gebruik maken om de school een nieuwe naam te geven.
Daarom een prijsvraag: ‘Wie bedenkt een naam voor de nieuwe school?’ Uiteraard mag iedereen meedoen (ook de mensen die geen kinderen op school hebben). U mag zo veel suggesties doen als u wilt. Op beide locaties staat een ideeenbus, waarin u uw suggesties of die van uw kinderen kwijt kunt. U kunt uw suggesties nog t/m september inleveren. Uiteraard is er voor de indiener van de gekozen naam een prijs……...

nieuw lid Medezeggenschapsraad gezocht

De zittingtermijn van Wim le Grand in de Medezeggenschapsraad is aan het einde van het vorig schooljaar verstreken. We danken hem voor zijn positieve inzet en voor al het meedenken in de afgelopen jaren, die ook voor de Medezeggenschapsraad intensief zijn geweest. Bij deze doen we een oproep voor een nieuw ouderlid voor onze Medezeggenschapsraad. U kunt zich tot vrijdag 30 augustus kandidaat stellen. Per mail of mondeling bij meester Frank of juffr. Dorien. U kunt bij hen ook terecht voor  meer informatie over de taken, die de Mr verricht. De ouders in de Mr vormen de vertegenwoordiging van alle ouders en denken, samen met de leerkrachten in de Mr mee over beleidszaken betreffende school en bestuur.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl