St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 07-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Vervolg inspectiebezoek
- Een nieuwe school - een nieuwe naam
- Teamsamenstelling in het nieuwe schooljaar
- Groepsindeling en bezetting 2019-2020
- Vakantierooster 2019 - 2020
- Kledinginzameling Reshare
Vervolg inspectiebezoek

In het vervolg op het bericht in de vorige Nieuwsbrief: het lukt niet om de onderwijsinspectie onze school nog dit schooljaar te herbeoordelen. Dit zal echter nu wel, zo snel als verantwoord is, in het nieuwe schooljaar gebeuren en wel op dinsdag 27 augustus.

Een nieuwe school - een nieuwe naam

Als we over ruim een half jaar het nieuwe gebouw gaan betrekken, dan willen we van die gelegenheid ook gebruik maken om de school een nieuwe naam te geven.
Daarom vanaf nu tot eind juni een prijsvraag: ‘Wie bedenkt een naam voor de nieuwe school?’ Uiteraard mag iedereen meedoen (ook de mensen die geen kinderen op school hebben). U mag zo veel suggesties doen als u wilt. Op beide locaties staat vanaf deze week een ideeenbus, waarin u uw suggesties of die van uw kinderen kwijt kunt. In de Zomervakantie zullen we dan met verschillende betrokkenen de nieuwe naam kiezen. Uiteraard is er voor de indiener van de winnende naam een prijs……...

Teamsamenstelling in het nieuwe schooljaar

Komend schooljaar zullen er enkele wijzigingen in de teamsamenstelling zijn:
helaas moeten we afscheid nemen van juffr. Nathalie. Zoals Nathalie als de school waren graag volgend schooljaar weer met elkaar verder gegaan. Maar zij was dit jaar nog aan onze school verbonden als ‘invaller’ voor 2 dagen. Volgend schooljaar kan zij in Aardenburg een eigen groep voor 4 dagen gaan draaien. Wij gunnen haar deze verbetering en begrijpen met pijn in het hart dat deze keuze gemaakt wordt.

Juffr. Tineke zal volgend schooljaar een halve dag minder in Schoondijke werken. Deze halve dag gaat zij de groepen op de school in Groede ondersteunen.

En een ander betekent ook dat ons team ook weer versterkt moet worden. Daarom zal mevr. Marlies van Poele voor 2,5 dag op onze school komen werken.

Meester Frank zal volgend schooljaar zowel op St.Petrus-De Wegwijzer als op Molenbolwerk in IJzendijke werken. Dat betekent dat hij de helft van de week op de school in Schoondijke zal zijn. Om dit te compenseren zal er voor een dag per week een adjunct-directrice komen. Dit zal mevr. Anne Maenhout zijn. Op deze manier is het mogelijk dat er op (bijna) alle dagen een directielid op school zal zijn.
Wij heten juffr. Marlies en juffr. Anne van harte welkom op onze school!

 

Groepsindeling en bezetting 2019-2020

Het was een flinke puzzel om tot een verantwoorde groepsindeling en bezetting te komen. We willen graag dat de groepen in grootte elkaar niet al te veel ontlopen, zodat we aan alle kinderen gelijkelijk aandacht kunnen besteden. Ook proberen we te voorkomen dat groepen meer dan twee jaar eenzelfde leerkracht krijgen. En dan moeten de werkdagen van de parttimers nog min of meer bij elkaar passen.
Uiteindelijk heeft dit tot de volgende organisatie geleid:

Groep 1-2A: juffr. Marleen en juffr. Marlies
Groep 1-2B: juffr. Ineke, juffr. Marlies en juffr. Tineke
Groep 3-4: juffr. Corinda
Groep 5: juffr. Bianca en juffr. Anja
Groep 6/7: juffr. Dorien en juffr. Karina
Groep 7/8: juffr. Mirjam en juffr. Karina
Een aantal opmerkingen ter toelichting:
- alleen op de vrijdagmiddagen zal er een combinatiegroep 5-6 en 7-8 zijn.
- de groepen 6/7 en 7/8 worden ‘flexibel’ georganisseerd. D.w.z. dat voor een aantal vakken groep 7 als één groep les krijgt.
- u ziet ook dat groep 7 gesplitst wordt. De ouders van de kinderen in deze groep krijgen binnenkort persoonlijk bericht in welk ‘deel’ van de groep hun kind zal zitten.
- de werkdagen van de verschillende leerkrachten in de groepen kunt u binnenkort nalezen in de nieuwe schoolgids.
- de groepen 1 t/m 5 zullen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gehuisvest zijn in het gebouw aan de Julianastraat. De groepen 6 t/m 8 zullen in het tijdelijke gebouw van de voormalige lagere landbouwschool onderdak vinden.
- juffr. Cindy zal ook het komende schooljaar alle ochtenden in verschillende groepen werken als onderwijsassistent. Dit geldt ook voor juffr. Tineke op de donderdagmorgen.
- juffr. Bertie blijft onze IB-er. Zij zal op de maandagen en dinsdagen in Schoondijke zijn.

Vakantierooster 2019 - 2020

Allereerst willen we u er nog even aan herinneren dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op de middagen in de laatste schoolweek (dus op 1,2 en 4 juli) vrij zijn. Zij kunnen dan alvast een beetje aan het vakantiegevoel wennen……..

Het volledige vakantierooster vint u binnenkort in de nieuwe schoolgids, maar een aantal data zijn nu alvast handig om te weten:
De school start weer op maandag 19 augustus 2019.
De herfstvakantie is van 14 – 18 oktober 2019.
Op 24 en 25 september 2019 zal het team een tweedaagse teamtraining hebben (studiedagen dus). De kinderen zijn die twee dagen vrij van school.

Kledinginzameling Reshare

Wist u dat er naast de kleutergroepen aan de Julianastraat een container staat van Reshare. Daarin kunt u elke dag uw overtollige of afgedankte kleding en schoeisel kwijt. De kleding gaat naat het Leger des Heils. De school ontvangt daarvoor (per kilo) een vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de Activiteitencommissie. Lever u kleidng dus bij ons in en maak ook anderen (die geen kinderen op onze school hebben) attent op deze container. Iedereen kan zo bijdragen aan de financiele middelen van onze Activiteitencommissie.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl