St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 06-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Sponsorloop 10 mei
- Persbericht namens de gemeente Sluis
- Verhuizing groepen uit de Irenestraat
- Tevredenheidsonderzoek - Hoe tevreden zijn de kinderen?
- Kledinginzameling Reshare
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Sponsorloop 10 mei

Aanstaande vrijdag wordt er voor de kinderen van onze school een sponsorloop gehouden op het plein in het centrum in Schoondijke. We hopen op een groete opkomst, want er wordt een uitdagend ‘rondje’ uitgezet. Het rondje is klein en speels gehouden, zodat ook de jongste kinderen mee kunnen doen. De opbrengst wordt dit jaar verdeeld. De helft is voor de Activiteitencommissie, die daarvan o.a. de ouderbijdrage laag kan houden, een bijdrage kan doen in de kosten van de schoolreis en diverse vieringen geduredne het schooljaar van bekostigd. De andere helft is dit jaar bedoeld als sponsoring van de 3 teams uit de groepen 6 t/m 8, die op 17 mei mee gaan doen aan de Mini-roparun. Daarmee brengen zij geld bijeen voor de verzorging van mensen met kanker (met dit jaar ook weer twee Zeeuws-Vlaamse doelen). Een extra stimulans voor de kinderen van deze groepen om ook op 10 mei mee te doen. Tijdens de sponsorloop zal er ook een loterij gehouden worden, met mooie prijzen, gesponsord door vele Schoondijkse bedrijven. Vorig jaar hadden we een geweldige opbrengst en we hopen die dot jaar weer te evenaren. Deze week ontvangt u een flyer in uw brievenbus met meer informatie over onze sponsorloop.

Persbericht namens de gemeente Sluis

 P E R S B E R I C H T van de gemeente Sluis

Sloop voormalige openbare basisschool in Schoondijke

Na precies tachtig jaar wordt de voormalige openbare basisschool in Schoondijke gesloopt. Dit is een bijzondere gebeurtenis, want zelden haalt een schoolgebouw deze leeftijd. In 1939 werd het gebouw als school in gebruik genomen. Tijdens de bouw van de school is er een koker ingemetseld met daarin een oorkonde. In 1985 kwam deze koker weer tevoorschijn tijdens de sloop- en verbouwingswerkzaamheden. De koker is toen opnieuw ingemetseld en ook zijn er andere zaken aan de koker toegevoegd. Benieuwd naar de inhoud van de 80-jarige koker? Kom dan op woensdag 8 mei 2019 vanaf 13.45 uur naar de Prinses Irenestraat 18 in Schoondijke.

“Welke dingen er precies in de koker zitten, weten wij niet. De inhoud en de staat ervan zijn voor ons nog onbekend. Daarover komt aanstaande woensdag meer duidelijkheid. Een spannend moment!”, aldus een woordvoerder van de gemeente. De aannemer is maandag 6 mei 2019 begonnen met de sloopwerkzaamheden en naar verwachting is woensdag aanstaande de plaats waar de koker zou moeten zitten, aan de beurt. In aanwezigheid van wethouder Jack Werkman wordt de koker uit het metselwerk gehaald en de inhoud onthuld.

Verhuizing groepen uit de Irenestraat

Morgen, dinsdag 7 mei, betrekken de groepen 3-4, 6 en 7-8 hun nieuwe onderkomen. Groep 6 heten we welkom in het gebouw aan de Kon. Julianastraat, waar ze in het lokaal naast groep 5 komen te zitten.

Groep 3-4 en 7-8 heten we welkom in het ‘huis’ van Hans Schrier. We voelen ons daar zeer welkom! Omdat we daar echter het onderkomen delen met het woonhuis van Hans willen we ook een aantal afspraken maken om zijn privacy toch zo veel mogelijk te respecteren.

- Het hek van de speelplaats gaat om 8.30 uur open. De kinderen kunnen dan tot 8.40 uur op het speelterrein spelen. Om 8.40 uur gaat de bel en gaat ieder naar binnen om om 8.45 met de les te kunnen starten.
- De ouders zetten hun kind bij het hek van de speelplaats af. Morgen mag u met uw kind meelopen om even te kijken hoe hun nieuwe huisvesting er uiit ziet, maar na morgen is het bedoeling dat de kinderen alleen de speelplaats op gaat en ouders alleen in het schoolgebouw komen als zij de leerkracht moeten spreken.
- Na school kunnen de kinderen nog tot 15.30 uur op de speelpaats komen of blijven, maar daarna gaat het hek dicht. Het is niet de bedoeling dat de kinderen na die tijd nog op de speelplaats of in het gebouw komen. Iets vergeten? Pech gehad!
- De gang naar het privegedeelte van het gebouw is afgeschermd. Het is de kinderen niet toegestaan voorbij deze schermen te komen.
- Op de speelplaats is een fietsenstalling. Het voorste gedeelte is voor de kinderen gereserveerd.
- De kinderen mogen niet in de kas en moestuin komen die aan de speelplaats grenst. Het grasveld mogen ze wel als speelplek gebruiken.
- Het mobiele telefonnnummer van de Irenestraat is mee verhuisd naar het nieuwe gebouw.
- Voor het speelkwartier eten de kinderen van groep 7-8 hun tussendoortje in het klaslokaal op. Groep 3-4 eet hun tussendoortje buiten op.
- De kinderen, die overblijven doen dat in het lokaal van groep 7-8.
- Er zijn in het gebouw 2 wc's voor de kinderen: de een voor groep 3-4, de andere voor groep 7-8.

Tevredenheidsonderzoek - Hoe tevreden zijn de kinderen?

Zoals eerder vermeld, willen we in de Nieuwsbrief steeds een onderwerp uit de tevredenheidenquete toelichten. Dit keer: Hoe tevreden zijn uw kinderen over onze school? (vervolg)

De overheid verplicht alle basisscholen om jaarlijks een ‘veiligheidsmonitor’ af te nemen in de periode tussen november en april.
De bedoeling daarvan is dat de school (en inspectie) zicht krijgt op de veiligheidsbeleving van de kinderen, de sociale contacten van de kinderen en de relatie met de leerkracht.
De veiligheidsmonitor bestaat uit een vragenlijst met 16 vragen, die aan de kinderen van de groepen 6 t/m gesteld worden.
Vragen als:
‘Hoe graag ga je naar school'?’
‘Heb je een leuke groep?’
‘Hoe veel contact heb je met de kinderen van je groep?’
‘Voel je je veilig op school?’
‘Ben je tevreden over wat je leert op deze school?’
‘Helpt de leerkracht je voldoende?’
‘Kun je bij problemen bij de leerkracht terecht?’  enz.
Op onze school is de veiligheidsmonitor in de laatste week van maart 2019 afgenomen. De gemiddelde scores op de vragen liggen allemaal rond de 8. Dat komt in sterke mate overeen met de waardering die de kinderen gegeven hebben in het 4-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van januari 2019.
Hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Scholen in Nederland hadden tot eind april de gelegenheid om de monitor in te vullen en pas enkele weken daarna is het gemiddelde beeld van heel nederland bekend. Maar het lijkt ons dat we het met een gemiddelde van een 8 niet slecht doen!

Kledinginzameling Reshare

Wist u dat er naast de kleutergroepen aan de Julianastraat een container staat van Reshare. Daarin kunt u elke dag uw overtollige of afgedankte kleding en schoeisel kwijt. De kleding gaat naat het Leger des Heils. De school ontvangt daarvoor (per kilo) een vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de Activiteitencommissie. Lever u kleidng dus bij ons in en maak ook anderen (die geen kinderen op onze school hebben) attent op deze container. Iedereen kan zo bijdragen aan de financiele middelen van onze Activiteitencommissie.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in het lopende schooljaar:

10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl