St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 08-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen
- Sportdag en Koningspelen
- Tevredenheidsonderzoek - Hoe tevreden zijn de kinderen?
- Kledinginzameling Reshare
- Luizencontrole
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen

Op donderdag 11 april gaan alle groepen naar een film kijken in het kader van het Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen.
We worden met de bus naar het Ledeltheater gebracht. De bus voor de groepen 1, 2  en 3 vertrekt om 8.20 uur van school.
De kinderen moeten dus 0m 8.15 uur aanwezig zijn. De bus wacht niet, want de film start om 8.45 uur. Wie te laat is blijft op school!

Later die ochtend gaan de groepen 4-8 naar de film. Zij zijn pas tegen 12.30 uur terug op school en daarom vragen we u hen allemaal op school te laten eten, zodat ze om 13.00 uur ook weer op tijd zijn.

Sportdag en Koningspelen

Aanstaande vrijdag zijn er weer de Koningspelen. De groepen 1 t/m 4 doen deze dag spelletjes op school. De kinderen van deze groepen worden om 8.45 uur allemaal bij het gebouw aan de Irenestraat verwacht.

De groepen 5 t/m 8 vertrekken om 8.45 uur vanaf de Julianastraat op de fiets  naar Groede om daar hun sportdag te houden, samen met de scholen van Groede en IJzendijke.
De sportdag bestaat uit enkele sportonderdelen, maar ook vooral uit spelletjes.
Wij raden aan om te zorgen voor twee lagen kleding (sporttenue voor warm weer en daarover trainingspak). De kinderen moeten zelf zorgen voor een lunchpakket en een navulbaar drinkflesje. Deze kunnen ze gedurende de dag steeds weer vullen. De sportdag eindigt rond 14.00 uur. De kinderen worden dan rond 14.30 terug in Schoondijke verwacht, waarna ze direct door mogen naar huis.
Wij kunnen voor deze dag nog hulp gebruiken van enkele ouders! Graag z.s.m. doorgeven aan de groepsleerkracht!

Tevredenheidsonderzoek - Hoe tevreden zijn de kinderen?

Zoals eerder vermeld, willen we in de Nieuwsbrief steeds een onderwerp uit de tevredenheidenquete toelichten. Dit keer: Hoe tevreden zijn uw kinderen over onze school?

De tevredenheidsenquete is in januari ook afgenomen onder de kinderen van groep 6, 7 en 8. Er zijn aan hen zo'n 25 vragen gesteld, verdeeld over onderstaande thema's.
Bij scores 3,0 en hoger is de tevredenheid overwegend positief. Onder de 3,0 is deze minder positief. Ter vergelijking hebben we ook de tevredenheid van de vorige meting in 2014 toegevoegd.

Schaal 1 - 10

2019

2014

Rapportcijfer

7,9

7,9

Schaal 1 - 4

 

 

Didactiek

3,5

3,2

Begeleiding

3,4

3,4

Context

2,9

2,8

Sociale omgang

3,6

3,6

Pedagogisch klimaat

3,1

3,0

Interactie met leerlingen

3,5

3,3

Leiderschap en management

3,8

3,2

Leidinggevende

3,1

2,9

Informatievoorziening

2,9

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enqueteurs stellen dat een verandering van 0,3 of groter t.o.v. de vorige keer aanzienlijk of betekenisvol is. Dit is van toepassing op de volgende 9 vragen en is 8 keer een verandering ten positieve en 1 keer ten negatieve

Leerlingen leren samen te werken met andere leerlingen (+0,9)
Leerkrachten controleren of de stof goed begrepen is (+0,4)
De school besteedt aandacht aan maatschappelijke thema’s (+0,5)
De school besteed aandacht aan verschillende geloven en culturen (+0,5)
De leerkrachten tonen belangstelling voor wat de kinderen bezig houdt (+0,3)
Leerkrachten hebben oog voor het welbevinden van leerlingen (+0,6)
Leerkrachten benaderen leerlingen positief.(+0,5)
De directeur gaat goed met de leerlingen om (+0,6)

De school besteedt aandacht aan actuele thema's. (-0,5)

Het is ook mogelijk om de tevredenheid van onze leerlingen te vergelijken met de gemiddelde score van de leerlingen in Nederland. We zien dan dat de resultaten van de 25 vragen in hoge mate vergelijkbaar is met de gemiddelden van Nederland. Op 4 vragen is er een opvallende afwijking; twee keer ten positieve, twee keer ten negatieve:

De school besteedt aandacht aan verschillende geloven en culturen (+0,5)
de leerkrachten benaderen de kinderen positief (+0,4)

Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. (-0,3)
De website van de school is duidelijk  (-0,5)

Wij concluderen dat de tevredenheid onder de leerlingen ‘normaal’ is vergeleken met de Nederlandse gemiddelden. Waar er sprake is van een betekenisvolle afwijking, zijn die vaker ten positieve dan ten negatieve. Daar zijn we blij mee.
In de volgende Nieuwsbrief meer over de leerlingtevredenheid.

Kledinginzameling Reshare

Wist u dat er naast de kleutergroepen aan de Julianastraat een container staat van Reshare. Daarin kunt u elke dag uw overtollige of afgedankte kleding en schoeisel kwijt. De kleding gaat naat het Leger des Heils. De school ontvangt daarvoor (per kilo) een vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de Activiteitencommissie. Lever u kleidng dus bij ons in en maak ook anderen (die geen kinderen op onze school hebben) attent op deze container. Iedereen kan zo bijdragen aan de financiele middelen van onze Activiteitencommissie.

Luizencontrole

Regelmatig controleert een groepje ouders de kinderen op hoofdluis. Daarmee kunnen we dit probleem onder controle houden en voorkomen is beter dan genezen! Nu zoekt de groep ‘luizenpluizers’ versterking van enkele nieuwe ouders. Vele handen maken licht werk en met een grotere groep kost het minder tijd en kan ook eens iemand overslaan. Wilt u helpen (of even nog wat meer informatie) , geeft u dan even een berichtje of meldt u bij Melanie Datthijn (moeder van Yannick en Livie).

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in het lopende schooljaar:

12 april Koningsspelen / sportdag
17 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl