St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 15-03-2019

In deze nieuwsbrief:
- Bonte Avond 31 maart
- Luizencontrole
- Gymopleiding juffr. Nathalie
- Paasviering
- Tevredenheidsonderzoek - veiligheid
- Nieuwbouw
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Bonte Avond 31 maart

Vanaf aanstaande maandag 18 maart  zijn er kaarten te verkrijgen voor de Bonte avond.
Vanwege een bijdrage van Scoba vanwege het 15-jarig bestaan zijn de kaarten dit jaar kosteloos.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om het verkrijgen van de kaarten in de volgende afhaalrondes op te splitsen:
- maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart, heeft u de mogelijkheid om kaarten voor het eigen gezin te verkrijgen.
- maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart, heeft u de mogelijkheid om kaarten voor familie te verkrijgen.

De kaarten kunt u afhalen bij juf Corinda van groep 5 (locatie Julianastraat).

Wij bieden u de volgende kaarten aan:
- voor de gehele voorstelling (deuren open vanaf 18.00u, begin voorstelling 18.30u)
- voor het 1e deel van de voorstelling (acts groepen 1 t/m 6. Begintijd 18.30u, eindtijd 20.00u)
- voor het 2e deel van de voorstelling (musical groep 7 en 8. Begintijd 20.00u)

Luizencontrole

Regelmatig controleert een groepje ouders de kinderen op hoofdluis. Daarmee kunnen we dit probleem onder controle houden en voorkomen is beter dan genezen! Nu zoekt de groep ‘luizenpluizers’ versterking van enkele nieuwe ouders. Vele handen maken licht werk en met een grotere groep kost het minder tijd en kan ook eens iemand overslaan. Wilt u helpen (of even nog wat meer informatie) , geeft u dan even een berichtje of meldt u bij Melanie Datthijn (moeder van Yannick en Livie).

Gymopleiding juffr. Nathalie

Juffr. Nathalie is deze maand begonnen aan de opleiding om haar gymnastiekbevoegdheid te halen. Daarvoor zal zij in de komende maanden in verschillende groepen de gymlessen verzorgen. In het kader van haar opleiding zullen er dan soms delen van de les gefilmd worden om met haar begeleider na te bespreken. De opnames worden direct na bespreking gewist. Mocht u er desondanks bezwaar tegen hebben dat uw kind (mogelijk) gefilmd swordt, maakt u dat dan s.v.p. even kenbaar.

Paasviering

De datum van de Paasviering is veranderd van donderdag 18 april naar woensdag 17 april.

Tevredenheidsonderzoek - veiligheid

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld, willen we in de Nieuwsbrief steeds een onderwerp uit de tevredenheidenquete toelichten. Dit keer: veiligheid

Scholen hebben de plicht om voor een veilige schoolomgeving te zorgen. Dat geldt zowel voor fysieke veiligheid, maar zeker ook voor sociale en emotionele veiligheid.  In de tevredenheidsenquete zijn aan de ouders hierover enkele vragen gesteld, die de ouders gemiddeld waardeerden met een 3,3 (op een schaal van 1 = ontevreden tot 4 = tevreden).
Recent hersenonderzoek heeft bewezen dat wanneer mensen zich onveilig voelen, de hersenen stofjes aanmaken, die het leervermogen negatief beinvloeden. Een extra reden om veel aandacht te besteden aan dit thema.
Sinds twee jaar verplicht de onderwijsinspectie alle basisscholen in Nederland ook om jaarlijks bij de kinderen in de groepen 6 t/m 8 een ‘veiligheidsmonitor’ af te nemen. Concreet betekent dit dat deze kinderen anoniem en online een vijftiental vragen moeten beantwoorden over hoe veilig zij zich op school voelen. Op onze school gebeurt dit deze maand.
De school krijgt dan na korte tijd een rapportage terug waarin de gemiddeldes worden weergegeven. De inspectie kan de gemiddeldes vergelijken met wat ongeveer gebruikelijk is in het Nederlandse onderwijs. We zijn ook benieuwd of hun beleving overeen komt met de inschatting van de ouders. 

 

Nieuwbouw

Op donderdagavond 21 maart zal in het gebouw aan de Irenestraat door de gemeente de alternatieven worden gepresenteerd voor de parkeer- en verkeersafhandeling rond het nieuwe schoolgebouw. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen / sportdag
17 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl