St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 22-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Verkleedfeest
- Ouderavond Sociale media
- Tevredenheidsonderzoek - sociale omgang
- Nieuwbouw
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Verkleedfeest

Donderdagmiddag 28 februari is het weer zo ver!
Het verkleedfeest van de Sint Petrus de Wegwijzer. Wij verwachten alle kinderen ’s middags verkleed om 13.00 uur op school.
De kinderen die overblijven, krijgen uiteraard tussen de middag de gelegenheid om zich om te kleden.
In de eerste helft van de middag zullen de kleuters onder begeleiding van groep 7 en 8 (en de juffen) feest vieren.
Hierna is het de beurt aan groep 3 t/m 6 (ook onder begeleiding van groep 7 en 8 en de juffen).
De kinderen mogen zelf serpentines meenemen, maar geen confetti. Ook willen wij als school niet dat de kinderen met nep-wapens op school komen.

Wij hebben er nu al zin in!

Ouderavond Sociale media

Ouderavond Gamen & Sociale media
Dinsdag 12 maart van 19.00 – 21.00 uur in bs. Op Dreef in Aardenburg

Kinderen komen steeds jonger, maar ook vaker in aanraking met gamen en social media. Heb je hier thuis ook mee te maken? En wil je hier meer informatie over of heb je vragen?
Kom dan naar onze informatieve avond, voor ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avond wordt verzorgd door Leo Pan, preventiewerker voor het project Kwetsbaar Online, bij Indigo.

Zien we je dan? Wel graag aanmelden bij Liselore Ivens, jeugdverpleegkundige GGD Zeeland,
via Liselore.Ivens@ggdzeeland.nl

Tevredenheidsonderzoek - sociale omgang

Het tevredenheidsonderzoek onder ouders en oudste leerlingen heeft ons weer veel stof tot nadenken en handelen gegeven. De opmerkingen die ouders en leerlingen bij de vragenlijst konden maken helpen ons ook om meer richting en prioriteit  aan bepaalde zaken te geven. We zijn blij dat heel veel ouders hebben aangegeven de opgaande lijn van de school te zien en ons daarin ook aanmoedigen. Toch blijkt er (begrijpelijk) ook nog bezorgdheid te zijn. Communicatie is wel het meest genoemde ‘hot item'.
Om hier alvast aan tegemoet te komen, zullen we in de komende Nieuwsbrieven steeds een onderwerp uit de tevredenheidsenquete nader toelichten. Dit keer: de sociale omgang

Zowel de kinderen als de ouders signaleren dat de sociale omgang tussen de kinderen het afgelopen jaar sterk verbeterd is. Maar ook dat het nog beter kan en dat dit een aandachtsgebied is waar we blijvend aandacht aan moeten besteden. Vorig jaar is de school begonnen met ‘Goed van start'. U bent daar als ouder vorig schooljaar ook over geinformeerd. Zoals de naam al zegt is ‘Goed van Start' vooral bedoeld om iedere start na een schoolvakantie meteen een juiste trend te zetten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de eerste twee weken na een vakantieperiode bepalend zijn voor hoe het in de weken daarna gaat verlopen. In die eerste weken is er voor elke groep ook steeds een 'beloning' voor als de groep zich aan de groepsafspraken houdt. Gaandeweg moet dit echter natuurlijk gedrag van de kinderen worden en blijft de waardering, maar schuift de beloning wat naar de achtergrond. 

Maar werken aan de sociale omgang mag zich natuurlijk niet  beperken tot alleen de startweken. Daarom is er, na een proefperiode, door het team gekozen om verder te werken met Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor de groepen 3 t/m 8 die min of meer wekelijkse lessen aanbiedt.

Om dit verder nog te versterken hebben we de school aangemeld voor het project ‘Schooljudo’. Dit project houdt in de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de komende 3 schooljaren steeds een reeks judolessen aangeboden krijgen, die in het teken van een bepaald thema staan. Thema's als respect, weerbaarheid, samenwerken, enz. Deze lessen worden door een judotrainer gegeven. Tegelijkertijd krijgt de leerkracht van elke groep de beschikking over een 20-tal lessen rond hetzelfde thema om gedurende de rest van het schooljaar mee te werken. De eerste serie judolessen zullen al in de komende maanden maart en/of april gegeven worden. Voor de groepen 1-2 zijn er geen judolessen, maar wel zijn er voor de leerkrachten van deze groepen spelsuggesties.
We willen hierbij ook de gemeente Sluis bedanken, die met een financiele bijdrage scholen aanmoedigt om aan het project ‘Schooljudo’ deel te nemen.

Nieuwbouw

De voorbereidingen op de nieuwbouw verlopen voorspoedig. Donderdag 18 april zal de laatste dag zijn dat er in het gebouw aan de Irenestraat les wordt gegeven. Op 23 april zal de verhuizer het gebouw leeghalen en daarna begint de sloop. Groep 6 zal dan na de meivakantie les krijgen in het gebouw aan de Julianastraat (in het lokaal naast groep 5). we zijn heel blij dat Hans in ‘zijn' oude landbouwschool 3 ruimtes beschikbaar stelt als tijdelijke lokalen. De groepen 3-4 en 7-8 zullen daar na de meivakantie gehuisvest worden.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen / sportdag
18 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl