St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 14-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- En hoe gaat het nu?
- Snappet
- Ouderavond Sociale media
- Overblijven en snoepen?
- Tevredenheidsonderzoek
- Nieuwbouw
- Overzicht activiteiten 2018-2019
En hoe gaat het nu?

Nu ik aan mijn derde maand als waarnemend directeur bezig ben, past het om een meer persoonlijk woordje tot u te richten. De afgelopen weken is het me wel gelukt met de meeste kinderen kennis te maken, maar ik besef dat ik voor veel ouders nog een onbekend gezicht ben. Daarbij helpen de twee gebouwen natuurlijk niet: ik moet een werkplek kiezen en daarmee loop ik op de andere locatie contacten ‘in de wandelgangen’ mis. Daarbij was er nog het nodige ‘achter de schermen’ te doen. Sander Capello had een beperkte opdracht meegekregen (namelijk de kwaliteit van het onderwijs weer op orde te krijgen) en hij heeft dit uitstekend gedaan, maar daarbij zijn sommige aandachtsvelden wat blijven liggen.
Na het positief verlopen inspectiebezoek van afgelopen november, vond ik dat de druk, die op het schoolteam heeft gelegen, er ook wel even af mocht en het ‘gewone' schoolleven zijn loop weer moest hernemen: rust en regelmaat en ook weer tijd en aandacht voor zaken, die het afgelopen jaar een mindere prioriteit hadden. Inmiddels denk ik dat dit alles redelijk gelukt is. De contacten met de ouders over hun kinderen is de leerkrachten wel toevertrouwd, maar waar nodig en gewenst zal ik aanschuiven. De voorbereiding op de komende nieuwbouw vraagt ook wel het nodige overlegtijd. Zo'n project is voor mij ook de eerste keer en het is een uitdaging om een gebouw te realiseren dat aan alle (ook toekomstige) wensen moet voldoen. Ik zal proberen de komende weken en maanden wat meer zichtbaar te zijn en met vele van u nader kennis te maken.
De afgelopen maand zijn in veel groepen weer cito-toetsen afgenomen. Belangrijk om de ontwikkeling van elk kind te volgen, maar ook weer een goed moment om als schoolteam vast te stellen of de schoolbrede groei in leerresultaten, waarin het afgelopen jaar flink is geinvesteerd, zich doorzet.

Komende dinsdag komt de medezeggenschapsraad en enkele bestuursleden weer bij elkaar om de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur op te starten. Dat zal een uitdaging worden: landelijk zijn er tientallen onvervulde vacatures en ongeveer de helft van alle directeuren is 50+ en wil niet nog eens van school veranderen. Een deel van de onvervulde vacatures worden vervuld door een ‘meerscholendirecteur; wat het werkelijke tekort nog vertekent. Maar in Schoondijke ligt een mooie baan te wachten: een nieuwe schoolgebouw, een sterk en ambitieus team en ouders, die in vertrouwen mee willen bouwen aan een bloeiende school.

Frank Boerebach, dir. a.i.

Snappet

Sinds half januari hebben de kinderen van de groepen 5-8 allemaal een ipad tot hun beschikking. De organisatie Snappet maakt het mogelijk om via die ipad wel een tiental schoolvakken te ondersteunen. Deze eerste weken staan voor zowel kinderen als leerkrachten nog in het teken van verkennen en proberen. We proberen het gebruik in verschillende vakken uit, het gebruik als oefen- of toetsinstrument, de mogelijkheden om per kind oefening op maat te bieden, enz. Daarna zullen we evalueren en schoolbrede afspraken: voor welke vakken zetten we de ipad in? Voor welk soort lessen (instructie, oefenen, toetsen)? Hoewel ‘ipad-tijd’ is per dag of week verantwoord en op welke leeftijd?
Wij zullen er t.z.t. van op de hoogte houden.

Ouderavond Sociale media

Ouderavond Gamen & Sociale media
Dinsdag 12 maart van 19.00 – 21.00 uur in bs. Op Dreef in Aardenburg

Kinderen komen steeds jonger, maar ook vaker in aanraking met gamen en social media. Heb je hier thuis ook mee te maken? En wil je hier meer informatie over of heb je vragen?
Kom dan naar onze informatieve avond, voor ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avond wordt verzorgd door Leo Pan, preventiewerker voor het project Kwetsbaar Online, bij Indigo.

Zien we je dan? Wel graag aanmelden bij Liselore Ivens, jeugdverpleegkundige GGD Zeeland,
via Liselore.Ivens@ggdzeeland.nl

Overblijven en snoepen?

Dat onze kinderen gezond eten, willen we allemaal. Desondankls willen sommige ouders hun kinderen voor bij het overblijven nog een snoepje meegeven. Dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van elke ouder. Ouders, die dit meegeven, geven dit uiteraard mee voor hun eigen kinderen. En ouders die dit niet meegeven, doen dit uiteraard ook bewust. Daarom bij het overblijven deze afspraak: heb je iets te snoepen meegekregen? Dan is dat voor jou bedoeld en delen we dit niet met andere kinderen. En …... een snoepje mag, maar pas als je brood op is!

Tevredenheidsonderzoek

Dank aan alle ouders die de afgelopen maand de tevredenheidsenquete hebben ingevuld. De respons is dusdanig groot dat we kunnen zeggen dat de antwoorden representatief zijn voor alle ouders. Binnen enkele weken zullen we de resultaten van de enquete ook op een uitgebreide manier met u delen.

Nieuwbouw

De voorbereidingen op de nieuwbouw verlopen voorspoedig. Donderdag 18 april zal de laatste dag zijn dat er in het gebouw aan de Irenestraat les wordt gegeven. Op 23 april zal de verhuizer het gebouw leeghalen en daarna begint de sloop. Groep 6 zal dan na de meivakantie les krijgen in het gebouw aan de Julianastraat (in het lokaal naast groep 5). we zijn heel blij dat Hans in ‘zijn' oude landbouwschool 3 ruimtes beschikbaar stelt als tijdelijke lokalen. De groepen 3-4 en 7-8 zullen daar na de meivakantie gehuisvest worden.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen / sportdag
18 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl