St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 07-01-2019

In deze nieuwsbrief:
- Overblijfregels
- Afscheid Sander Capello
- Tevredenheidsonderzoek
- Ouderbijdrage
- Nieuwbouw
- Overzicht activiteiten 2018-2019
De beste wensen voor 2019

Allereerst natuurlijk namens alle teamleden aan de kinderen, hun ouders en ook alle anderen: DE BESTE WENSEN VOOR 2019

Uw kinderen hebben voor de kerstvakantie op school een kerststukje gemaakt. Mocht u het schaaltje waarin het kerststukje zat niet meer gebruiken, dan ontvangen we die graag terug, zodat we deze volgend jaar weer kunnen gebruiken.

Overblijfregels

In december is het handboek ‘overblijven’ geactualiseerd. U kunt het in volledige vorm vinden op onze website.
Ten opzichte van het vorige handboek, zijn er enkele regels aangepast. De nieuwe regels zullen op de eerste schooldag met de kinderen in de groep worden doorgesproken.

Afscheid Sander Capello

Net voor de Kerstvakantie hebben we afscheid genomen van Sander Capello, de interim directeur die het afgelopen jaar de school heeft geleid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn focus op het verbeteren van de onderwijskwaliteit heeft in hoge mate bijgedragen aan het feit dat we (sinds het recente inspecteibezoek) geen zeer zwakke school meer zijn.
Mede dankzij zijn inspanningen kan het team nu op eigen kracht verder bouwen aan een prachtige toekomst van onze school. Vanaf januari is Frank Boerebach enig directielid. Hij is in de regel op maandag, woensdag en vrijdag op de school in Schoondijke. Op de andere dagen is hij zo nodig bereikbaar op de school in Groede en/of IJzendijke.

Tevredenheidsonderzoek

Baissscholen in Nederland zijn verplicht te werken met een zogenaamd ‘schoolplan’. In dit plan legt de school haar plannen voor een periode van 4 jaar vast. Het huidige schoolplan loopt tot en met dit schooljaar. En dat betekent dat we de komende maanden het plan voor de volgende 4 jaar moeten gaan schrijven. Belangrijk bij het schrijven van dat plan is om te weten hoe tevreden de teamleden, de (oudste) leerlingen en de ouders zijn over de huidige praktijk. Waar grote tevredenheid is, is het zaak dit voor de komende 4 jaar te waarborgen. Waar de tevredenheid lager is, kunnen we streven naar verbetering en dit opnemen in het nieuwe schoolplan. De teramleden en de kinderen van de groepen 6 t/m 8 vullen in de maand januari deze enquete (uiteraard anoniem) op school in. De ouders ontvangen als het goed is op 14 januari op hun bij ons bekende mailadres een link en een wachtwoord om de enquete in te vullen. U kunt de enquete tot 28 januari invullen. Voor ons is het heel BELANGRIJK dat de enquete door veel ouders (minimaal 70%) wordt ingevuld om een representatief beeld te krijgen. Als van uw gezin meerdere e-mailadressen bij ons bekand zijn, is het mogelijk dat u de link op meerdere adressen ontvangt. Wij vragen u echter vriendelijk per gezin de enquete maar 1 keer in te vullen. In geval van gescheiden gezinnen is het wel mogelijk dat beide ouders de enquete invullen. HELP ONS om onze school en ons onderwijs de komende jaren verder te verbeteren. Dat is in het balng van uw kinderen!

Ouderbijdrage

Een tweetal maanden geleden is er een brief meegegaan over de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar. Mocht het nog niet gelukt zijn om dit bedrag over te maken, dan is dit een eventuele herinnering hieraan. De hoogte van de bijdrage is € 15,00 per kind en kan overgemaakt worden op NL39RABO 01012430006 t.n.v. Scoba inz. St.Petrus-De Wegwijzer

Hartelijk dank aan diegenen die al wel aan de bijdrage hebben gedacht!

Nieuwbouw

Op 10 december jl is de definitieve bouwtekening van de nieuwe school vastgesteld. De planning zoals die nu voorligt, is dat in de meivakantie het gebouw aan de Irenstraat ontruimd moet worden, waarna direct de sloop en nieuwbouw een aanvang neemt. Momenteel zijn we met de aannemer op zoek naar geschikte tijdelijke huisvesting. Vanaf het moment dat er gesloopt gaat worden zal ook de gymzaal voor langere tijd niet bruikbaar zijn.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen
18 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl