St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 04-12-2018

In deze nieuwsbrief:
- Terugkoppeling inspectiebezoek
- Sinterklaasviering
- Ouderbijdrage
- Schaatsen groep 5 t/m 8
- Nieuwbouwtekening inzien
- Kerstviering
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Terugkoppeling inspectiebezoek

Beste ouders/verzorgers,

Op maandag 26 november stond het herstelonderzoek van de inspectie gepland. U zult ongetwijfeld al hebben vernomen dat dit bezoek erg positief verlopen is. Het team heeft een enorm groot compliment gekregen voor de stappen die afgelopen jaar zijn gezet. Op 4 van de 5 onderdelen scoort de school nu goed of voldoende. Alleen een voldoende op de opbrengsten zal nog even moeten wachten tot dat de eindtoets in april is afgenomen.

Om 08.00 uur stond de kennismaking en uitleg met/van de inspecteurs op het programma. Vanaf 08.45 kwamen zij samen met directie of IB-er in de klassen kijken. Iedere klassenbezoek duurde zo’n 45 minuten. Hierin werd vooral naar het didactisch handelen van de leerkrachten gekeken. Maar ook de klassenmappen en overige administratie werden bekeken. De inspecteurs waren onder de indruk van de rust, duidelijkheid en werksfeer die zij zagen in de klassen. 

Hierna volgde het gesprek met de leerlingen. Dikke duim voor de zes leerlingen die met de inspecteurs in gesprek zijn gegaan. Zij konden goed verwoorden wat er allemaal veranderd was afgelopen jaar en allemaal gaven ze aan met veel plezier naar school te komen!

Na de documentenanalyse gingen de inspecteurs in gesprek met de directie en IB-er. Hierbij ging het vooral over de kwaliteitszorg en hoe de school nu zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen. Ook hier kreeg de school een groot compliment van de inspecteurs. Alle leerlingen hebben we goed in beeld en we werken planmatig aan de ontwikkeling van de leerlingen en van de school.

Om 15.30 uur kregen we te horen dat de school niet meer zeer zwak is. Het was voor iedereen een spannende dag, maar de dag is verder ontspannen en soepel verlopen. De school is er nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de stap naar voldoende zal worden gezet in april/mei. De eindoprengsten van groep 7 en 8 zullen dan bekeken en geevalueerd worden door de inspectie. Groep 8 telt dit jaar maar vijf leerlingen. Voor de inspectie is een groep onder de 10 leerlingen niet representatief om een oordeel te geven. Daarom zal ook groep 7 dit jaar mee worden genomen in de eindopbrengsten van de school. De school zal de tussentijdse toetsen van januari ook opsturen naar de inspectie. Hiermee willen we laten zien dat de leerlingen een voldoende groei maken en we met genoeg vertrouwen toe werken naar de eindtoetsen van dit jaar. 

Voortgangsgesprekken december

In de week van 10 december zullen de eerste voortgangsgesprekken van dit schooljaar gaan plaatsvinden. De opgavestrookjes heeft u hiervoor al ontvangen. Deze gesprekken zullen samen met de kinderen erbij, gevoerd gaan worden op school. 

Dit gesprek is nog geen rapportbespreking. Het eerste rapport zal in januari verschijnen. 

Sinterklaasviering

Woensdag 5 december zal ook de StPetrus-deWegwijzer in het teken van Sinterklaas staan. De kinderen mogen hun surprises eerst in de klas afgeven. Dit kan vanaf 08.15.

De kinderen van de Julianastraat (groep 5) zullen gezamenlijk om 08.30 richting de Irenestraat vertrekken. 

Ouderbijdrage

Enkele weken geleden is er een brief meegegaan over de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar. Mocht het nog niet gelukt zijn om dit bedrag over te maken, dan is dit een eventuele herinnering hieraan. De hoogte van de bijdrage is € 15,00 per kind en kan overgemaakt worden op NL39RABO 01012430006 t.n.v. Scoba inz. St.Petrus-De Wegwijzer

Hartelijk dank aan diegenen die al wel aan de bijdrage hebben gedacht!

Schaatsen groep 5 t/m 8

Op 17 december gaan de groepen 5 t/m 8 schaatsen in Sluis. Van 12.30 tot 14.30 is de ijsbaan voor hen gereserveerd.

Hiervoor zoeken wij nog enkele ouders die mee willen als begeleiding. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 

 

Nieuwbouwtekening inzien

De werkgroep rondom de nieuwbouw heeft veel mooie ideeën ingebracht bij de architect.

Bent u ook benieuwd hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien? De tekeningen liggen voor u ter inzage op de Julianastraat. U bent van harte welkom deze te komen bekijken.

Kerstviering

De kerstviering wordt gehouden op donderdag 20 december. De kinderen worden in hun eigen klas verwacht om 17.30u.

Programma:

  • De kinderen nemen zelf eten mee. De leerkrachten hangen een lijst op in de klas, waarop ouders/kinderen kunnen noteren wat zij zullen meenemen en voor hoeveel kinderen.

De leerkrachten controleren of er een goede verdeling is tussen de verschillende gerechten. Let op dat er rekening gehouden wordt met allergieën!

  • Om 18.30u komen de ouders naar de klas van hun kind. Vanaf de Julianastraat vertrekt om de vijf minuten een klas met lampionnen (wordt voor gezorgd). Er is een route opgesteld met vijf stopplaatsen. Op deze plaats staan kinderen van groep 7/8. Zij zullen een deel van het kerstverhaal voorlezen. 

Vertrektijden:

18.30u:                        groep 1/2a

18.35u:                        groep 1/2b

18.40:                          groep 5

18.45u:                        groep 3/4

18.50u:                        groep 6

Op 18 december maken we met alle kinderen kerststukjes. Zou u aub uw kinderen wat groen en versiering mee willen geven? Heeft u thuis meer (snoei-)groen? Dat kunnen we goed gebruiken!

Ook zoeken we ouders die deze ochtend willen helpen bij het maken van de kerststukjes. U kunt dit doorgeven aan de groepsleerkracht.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

5 december 2018 Sinterklaasviering
20 december 2018 Kerstviering
29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen
18 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl