St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 21-09-2018

In deze nieuwsbrief:
- Terugkoppeling voortgangsgesprek Inspectie
- Opbrengst Sponsorloop
- Samenvatting Goed van Start
- Voortgangsrapportage dit schooljaar
- Afwezigheid juf Dorien
- Overzicht activiteiten 2018-2019
- 4-jarigen vrij
Terugkoppeling voortgangsgesprek Inspectie

Beste ouders/verzorgers,

Op donderdag 6 september heeft het voortgangsgesprek met de inspectie plaatsgevonden. 

Het gesprek werd gevoerd met de inspecteurs die in september 2017 de school ook hebben bezocht. Basis voor het gesprek was het verbeterplan en het analysedocument van de opbrengsten.

Het was een positief gesprek. We konden goed aantonen welke stappen gezet waren en de onderbouwing (bewijzen) hiervan gaf vertrouwen bij de inspecteurs. Meerdere malen werd er bij de drie partijen (bestuur, IB en Directie) ‘getoetst’ of het verhaal klopte. Gelukkig zaten we hier ook op één lijn. 
We kregen een groot compliment voor het vele werk dat verzet is afgelopen periode.

Op 26-11 komen ze voor het herstel-onderzoek (dus het totale onderzoek zoals vorig jaar september is geweest). Hierbij komen ze dus ook in de klassen en zal dus echt naar de bevestiging worden gezocht van wat ze in het gesprek gehoord en gezien hebben. 

Vanwege de onvoldoendescore op de eind-toets zal er in november nog geen ‘voldoende’ in zitten. De grote stap die nu gezet kan worden is de stap naar onvoldoende. En in ‘ons’  geval is dit een enorme grote stap vooruit!
Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat alle andere indicatoren voldoende moeten zijn, maar hier werken we hard aan.

Opbrengst Sponsorloop

Tijdens de sponsorloop van vrijdag 25 mei is er een totaalbedrag van €1460,17 opgehaald. Een fantastische prestatie van de kinderen!!!

Mede door dit bedrag is het mogelijk om de ouderbijdrage dit jaar op €15,- per leerling te houden. Gelukkig is er nog genoeg geld beschikbaar om aan andere zaken te besteden. Samen met de AC zal hier naar gekeken worden.

Samenvatting Goed van Start

Op woensdag 5 september stond de ouderavond met thema “Goed van Start’ op het programma. Onder leiding van Raymond Naerebout (professioneel trainer) werd uitgelegd wat de methode Goed van Start inhoud. Ook vertelde juf Mirjam en juf Nathalie over hun ervaringen van de start van het schooljaar. Hoe zijn we binnen de school bezig om een prettig klimaat te organiseren en welke acties ondernemen we hiervoor? Verder zijn we uiteen gegaan in groepjes om ook de verwachtingen van ouders naar school en andersom in beeld te krijgen. Die samenvatting vindt u hieronder.

Wat verwacht u van de school? (ouders)

 • Goede communicatie over de leerstof
 • Veilige leeromgeving
 • Tijd voor leuke activiteiten
 • Leerkracht sneller contact met ouders
 • Klasbord informatie
 • Communicatie met de leerkracht (met kind erbij)
 • Leerkracht staan als één team
 • genoeg tijd om de beloning uit te voeren.
 • Vaker ouderavonden
 • Samenvatting ouderavond voor de afwezige ouders in de nieuwsbrief
 • Transparante communicatie
 • School beter bereikbar via telefoon
 • Veilig schoolplein
 • Makkelijker voorschool de leerkracht kunnen aanspreken
 • Informatie thema’s via klasbord
 • Informatie leerstof via klasbord

 

Wat kan uw bijdrage zijn? (ouders)

 • Positief praten over de school
 • Vorig jaar achter ons laten
 • Betrokkenheid met de school
 • Hulp bij activiteiten
 • Meer hulp bij activiteiten (mits op tijd aangegeven)
 • Positiviteit en positief praten over andere kinderen
 • Gemeenschappelijk organiseren van vieringen, ouders meewerken
 • Ouders het systeem van de beloningen ondersteunen
 • Ouderbetrokkenheid met huiswerk
 • Ouder betrokken gedrag kind
 • Aanmelden ouders klasbord
Voortgangsrapportage dit schooljaar

Dit schooljaar zullen de rapporten voor groep 3 t/m 8 aangepast worden. Er zal opnieuw naar de inhoud en lay-out worden gekeken. Ook zal het rapport nog twee keer verschijnen dit schooljaar. In november organiseren we een voortgangsgesprek in plaats van een rapportgesprek.

November:   Voortgangsgesprek met ouders en leerling

Januari:        Rapportgesprek met leerkracht en ouders. Cito toetsen worden op apart formulier met uitleg vermeld.    

April:             Adviesgesprekken groep 8     

Juni:             Rapportgesprek met ouders en leerling.

Afwezigheid juf Dorien

Juf Dorien moet helaas een operatie ondergaan, waardoor ze enkele weken afwezig zal zijn. Op 23 oktober zal zij worden geopereeerd en zal twee weken nodig hebben om te herstellen. Op 12 november gaan we er vanuit dat zij weer aan het werk zal zijn. 

Juf Nathalie zal op de maandag en dinsdag aanwezig zijn in groep 6. Voor de vrijdag wordt nog naar een oplossing gezocht. 

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

24 t/m 28 september Week van de pauzehap (gr 3 -8)
26 september 2018 Kinderpostzegels
2 oktober 2018 Schoolreis groep 3 t/m 8
7 november 2018 Nationaal Schoolontbijt
12 november 2018 Schoolfotograaf
26 november 2018 Inspectiebezoek
5 december 2018 Sinterklaasviering
20 december 2018 Kerstviering
29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen
18 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

4-jarigen vrij

Ook dit schooljaar zijn de 4-jarigen iedere laatste vrijdag van de maand vrij. Hieronder een overzicht

4-jarigen vrij:
31-08-2018
28-09-2018
26-10-2018
30-11-2018
25-01-2019
22-02-2019
29-03-2019
28-06-2019
St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl