St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 02-09-2018

In deze nieuwsbrief:
-
- Voortgangsgesprek Inspectie
- Informatie "Goed van Start"
- School dicht 12 september
- Overblijf
- 4-jarigen vrij
- Vakanties en vrije dagen

Beste ouders/verzorgers,

Zoals toegezegd zal deze nieuwsbrief wat meer praktische informatie bevatten over het huidige schooljaar. De schoolgids zal aankomende week op de website te vinden zijn. Er komt geen papierenversie meer, tenzij hier specifiek om gevraagd wordt. Zoals u misschien al gemerkt heeft, wordt er door de juffen vooral via de Klasbord-app gecommuniceerd over praktische zaken die betrekking hebben op de klas van uw zoon/dochter. Mocht u de app nog niet hebben geactiveerd, dan raad ik u alsnog aan om dit te doen. De nieuwsbrief zal vanaf heden een meer ‘zakelijker’ karakter hebben. Vooral schoolse zaken zullen hierin aan bod komen. 

Voortgangsgesprek Inspectie

Donderdag 6 september staat er een voortgangsgesprek gepland met de inspectie. Het gesprek zalplaatsvinden van 08.15 tot 10.00. In dit gesprek zal er vooral stil worden gestaan bij de stand van zaken rondom het verbeterplan. De aangeleverde documenten zullen ter sprake komen en zelf kunnen wij ook laten zien welke vorderingen er gemaakt zijn afgelopen periode. Er zal nu dus nog niet in de klassen worden gekeken. 

Uiteraard zal ik de uitslag terugkoppelen naar u.

Informatie "Goed van Start"

Afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ouderavond op woensdag 5 september. Raymond Nearebout komt u uitleggen wat Goed van Start inhoud en wat de school van u verwacht hierin. We hopen op uw komst. 

School dicht 12 september

Het team van de StPetrus-deWegwijzer vraagt uw aandacht en steun voor een stakingsdag. Op 12 september zal de school dicht zijn. We vragen deze dag om zelf voor de opvang voor uw kind(eren) te zorgen.

Hierover bent u reeds geinformeerd door middel van de infobrief. 

Overblijf

In de laatste nieuwsbrief van afgelopen schooljaar is er een tariefwijziging doorgeven met betrekking tot het overblijven. In deze nieuwsbrief kom ik daar op terug. Samen met de overblijfcommissie is er nog eens naar de baten en lasten gekeken van het overblijven voor dit schooljaar. Het blijkt nu dat er geen wijzigingen nodig zijn en de abonnementen hetzlefde kunnen blijven. Hieronder een overzicht:

  • Kinderen die incidenteel overblijven, betalen € 2,-. (niet meer contant te betalen)
  • Een ‘10 ritten overblijfkaart’ kost € 15,-
  • Een ééndaags abonnement kost  € 25,- per jaar 
  • Een tweedaags abonnement kost € 50,- per jaar.
  • Een driedaags abonnement kost € 70,- per jaar.
  • Een vierdaags abonnement kost € 90,- per jaar.

Vanaf dit schooljaar zal er geen contant geld meer worden aangenomen op school. We raden aan dat de ouders van wie de leerlingen incidenteel overblijven een 10-rittenkaart aanschaffen. Deze kaart blijft de gehele schoolcarriere geldig. 

Deze jaarabonnementen kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL39 RABO 0101243006  inz. Act. St. Petrus-de Wegwijzer).

Groep 1 en 2 eten gezamenlijk in de Julianastraat. De groepen 3 t/m 8 eten gezamenlijk in de Irenestraat. 

Bij het overblijven zijn er regels en afspraken. Deze zijn terug te vinden in het overblijfreglement. 

4-jarigen vrij

Ook dit schooljaar zijn de 4-jarigen iedere laatste vrijdag van de maand vrij. Hieronder een overzicht

4-jarigen vrij:
31-08-2018
28-09-2018
26-10-2018
30-11-2018
25-01-2019
22-02-2019
29-03-2019
28-06-2019
Vakanties en vrije dagen

In het onderstaande vind u de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2018 – 2019

  Begin Eind
Herfstvakantie      15-10-2018     19-10-2018 
Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 04-03-2019 08-03-2019
Meivakantie 22-04-2019 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 16-08-2019

Vrije dagen

Donderdag 4 oktober middag vrij
vrijdag 21 december middag vrij
Vrijdag 5 juli middag vrij
   
Eventuele andere dagen zullen nog worden kenbaar gemaakt  

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl