St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 23-08-2018

In deze nieuwsbrief:
-
- Bezetting 2018-2019
- Gymtijden
- Bereikbaarheid?

Beste ouders/verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Vorige week zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar en maandag zijn ook de kinderen ‘Goed van Start’ gegaan. 

In deze eerste nieuwsbrief wil ik jullie kort informeren over een aantal praktische zaken. Volgende week komt de schoolgids uit en zal ik iedereen uitgebreider informeren over het komende schooljaar. Hier is echter nog overleg met een aantal personeen voor nodig, voordat ik hier iets over kan mededelen. (Denk bijv; overblijfgelden en het jaaroverzicht)

Bezetting 2018-2019

In het vorige bezettingsplaatje stonden er nog drie juffen voor de kleutergroep 1/2 A. Dit was niet wenselijk. Het is gelukt om juf Anja vd Walle als nieuwe juf te mogen verwelkomen voor deze groep. Hieronder het volledige plaatje voor komend schooljaar.

    Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/ 2 B ochtend Ineke Ineke Tineke Ineke Tineke
  middag Ineke Ineke   Ineke  
             
Groep 1/2 A ochtend Anja  Marleen Marleen Marleen Anja 
  middag Anja  Marleen   Marleen  
             
Groep 3 /4 ochtend Bianca S Bianca S Bianca S Nathalie Nathalie
  middag Bianca S Bianca S   Nathalie  
      Cindy (oa)   Cindy (oa)  
Groep 5 ochtend Corinda Corinda Corinda Corinda Corinda
  middag Corinda Corinda   Corinda Corinda 
             
Groep 6 ochtend Dorien Dorien Karina Karina Dorien
  middag Dorien Dorien Karina Karina Dorien
             
Groep 7 /8  ochtend Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam Karina
  middag Mirjam Mirjam   Mirjam Karina
 

De groepen worden volgend jaar ondersteunt door Juf Cindy. Op de dinsdag- en donderdagochtend zal zij in ieder geval gekoppeld worden aan groep 3-4. Op maandag is Cindy inzetbaar voor alle groepen van de school.

Ook juf Tineke zal op donderdagochtend ondersteunende taken op zich nemen om kinderen binnen/buiten de klassen te begeleiden.

 

Juf Bertie zal als IB-er werkzaam zijn op de maandag en dinsdag. 

 

Mijn werkdagen zullen de maandag, woensdag en vrijdag blijven. Enige flexibiliteit is wel nodig ivm andere opdrachten die ik nog uitvoer. Het team zal bij veranderingen van mijn werkdagen hiervan op de hoogte zijn.

Gymtijden

Hieronder een overzicht van de gymtijden dit schooljaar.

Wanneer Welke groep
maandagmiddag groep 3 t/m 8
Donderdagmiddag groep 3/4, groep 6, groep 7/8
vrijdagochtend  groepen 1/2
Vrijdagmiddag groep 5

 

Bereikbaarheid?

Deze week wordt u gevraagd of wij nog over de juiste gegevens beschikken om u te bellen en verdere informatie te geven. Zou u deze brief aub weer zo speodig mogelijk willen mee geven aan uw zoon/dochter?  

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl